Snöröjning och sandning

Snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator och vägar.

Snöröjning av kommunala gator påbörjas när snödjupet efter avslutat snöfall är mer än ca 5 cm. Vid pågående snöfall startar snöröjningen vid ca 8 cm. Gång- och cykelleder prioriteras alltid och snöröjs vid något lägre snödjup.
Vi använder enbart singel vid halkbekämpning. I enstaka fall och vid vissa väderleksförhållanden används sand. Det förekommer ingen saltning av kommunala gator.
Som fastighetsägare kan du underlätta snöröjningen genom att inte parkera din bil, husvagn eller annat material på gatan eller på en vändplan.

 


Publicerad den 19 december 2019, senast ändrad den 20 december 2019