Snöröjning och halkbekämpning

Regler för startkriterier och prioriteringar för vinterväghållning

Lastmaskin som snöröjer

Kommunstyrelsen har antagit regler för snöröjning och halkbekämpning, vad gäller startkriterier och prioriteringar för vinterväghållningen, som gäller från och med 26 september 2022.

Vi använder enbart singel vid halkbekämpning. I enstaka fall och vid vissa väderleksförhållanden används sand. Det förekommer ingen saltning av kommunala gator.

Som fastighetsägare kan du underlätta snöröjningen genom att inte parkera din bil, husvagn eller annat material på gatan eller på en vändplan.

Prioriteringsordning:

Kommunens gator och gång- och cykelvägar delas in i tre klassificeringar som också utgör prioriteringsordningen.

 1. Gång- och cykelvägar samt trottoarer.
 2. Matargata, representerar gator som utgör en led/nod för anslutande tvärgator. samt bussterminaler. Bussterminal avser ytan där bussar kör.
 3. Lokalgata, utgörs av tvärgator där det inte förekommer någon genomfartstrafik.

Inom varje enskild klassificering gäller följande

 1. Gång- och cykelvägar inom tätort snöröjs och halkbekämpas först.
 2. Bussterminaler ska snöröjas och halkbekämpas först.

Gång- och cykelvägarna mellan Ambjörnarp och Tranemo, Limmared och Månstad samt Uddebo och kommungräns mot Svenljunga snöröjs i mån av resurser och endast mellan 07:00 – 16:00 helgfria vardagar.

Startkriterier för snöröjning

Snöröjning efter avslutat snöfall ska påbörjas vid ett snödjup på:

 1. 4 – 6 centimeter för gång- och cykelvägar.
 2. 6 – 8 centimeter för matargator och bussterminaler.
 3. 8 – 10 centimeter för lokalgator.

Vid kontinuerligt snöfall ska snöröjning påbörjas vid ett snödjup på:

 1. 6 – 8 centimeter för gång- och cykelvägar.
 2. 8 – 10 centimeter för matargator och bussterminaler.
 3. 10 – 12 centimeter för lokalgator.

 

 


Publicerad den 19 december 2019, senast ändrad den 21 november 2022