Felanmälan

Rapportera om du upptäcker fel och skador på någon gata, park, lekplats, badplats eller på någon belysning inom kommunen som behöver åtgärdas.

Meddela oss gärna via vår E-tjänst för felanmälan.

Glöm inte att skriva stolpnumret om ditt meddelande gäller belysning. Gatubelysningen ses över vid ronderingar 3 gånger/år.