Aktuella vägprojekt

Skylt för vägarbeteVägarbete

I kommunen pågår ständigt förbättringar och utveckling av infrastrukturen. Här presenteras  olika aktuella vägprojekt inklusive gång- och cykelvägar, belysning mm. I vissa projekt är även kommunens VA-verksamhet (vatten- och avloppsverksamhet) involverad.

Ny anslutning och förbättrade rastplatser vid Kroksjön

Under en längre tid har kommunen, tillsammans med Trafikverket, planerat för bättre anslutning från Rv 27 till Kroksjöns Fiskecamp och för bättre utformning av de närliggande rastplatserna. Tidsplanen som gäller, enligt Trafikverket, är byggstart tidigast hösten 2021 med färdigställande 2022 – 2023.

Ny bro i Uddebo

Tidsplan

Maj – juni 2023
Projektering pågår av hur bron ska se ut, vilket material den ska byggas av samt förutsättningar för att få bron på plats.

Augusti 2023
Byggandet av bron startar på fabrik. Arbetet beräknas ta ca 3 månader.

November/december 2023
Bron transporteras till Uddebo där den sista monteringen av de olika brodelarna sker.

Januari/februari 2024
Ny bro på plats, arbetet kan påverkas av vädret och visst efterarbete kommer att kvarstå fram till våren 2024. Det handlar främst om eventuell asfaltering då detta inte kan ske vintertid.

Det är företaget Veidekke som har fått uppdraget av kommunen och som ser till att en ny bro kommer på plats.


Publicerad den 20 mars 2020, senast ändrad den 25 maj 2023

Kontakt