Aktuella vägprojekt

Skylt för vägarbeteVägarbete

I kommunen pågår ständigt förbättringar och utveckling av infrastrukturen. Här presenteras  olika aktuella vägprojekt inklusive gång- och cykelvägar, belysning mm. I vissa projekt är även kommunens VA-verksamhet (vatten- och avloppsverksamhet) involverad.

Upphöjd gång- och cykelväg i Limmared, Nygatan

I ett medfinansieringsprojekt med Trafikverket ska kommunens gatuenhet under 2024 bygga en förhöjd GC-väg (3 m bred trottoar) på Nygatan i Limmared. Denna åtgärd kommer höja säkerheten för oskyddade trafikanter och skapar förutsättningar för att sänka hastigheten på sträckan som idag upplevs som hög.


Publicerad den 20 mars 2020, senast ändrad den 7 februari 2024

Kontakt