Aktuella vägprojekt

Skylt för vägarbeteVägarbete

I kommunen pågår ständigt förbättringar och utveckling av infrastrukturen. Här presenteras  olika aktuella vägprojekt inklusive gång- och cykelvägar, belysning mm. I vissa projekt är även kommunens VA-verksamhet (vatten- och avloppsverksamhet) involverad.

Ny bro i Uddebo

Illustration – Vy över ny träbro i Uddebo

Tidsplan

Maj – juni 2023
Projektering pågår av hur bron ska se ut, vilket material den ska byggas av samt förutsättningar för att få bron på plats.

Augusti 2023
Byggandet av bron startar på fabrik. Arbetet beräknas ta ca 3 månader.

December 2023
Bron transporteras till Uddebo där den sista monteringen av de olika brodelarna sker.

Januari/februari 2024
Ny bro på plats, arbetet kan påverkas av vädret och visst efterarbete kommer att kvarstå fram till våren 2024. Det handlar främst om eventuell asfaltering då detta inte kan ske vintertid.

Det är företaget Veidekke som har fått uppdraget av kommunen och som ser till att en ny bro kommer på plats.

Ombyggnation av järnvägsleden mellan bussterminalen och Centralen i Tranemo

Trafikverket och Tranemo kommun samverkar kring on ombyggnad av järnvägsleden i Tranemo. Sträckan det gäller är den mellan bussterminalen och Centralen. Trafikverkets entreprenör har meddelat att arbetet startar i slutet av september.

Kommunen kommer samtidigt att göra åtgärder på parkeringen vid Centralen för att få bort vattenproblematiken som uppstår på parkeringen vid kraftiga regn.

Upphöjd gång- och cykelväg i Limmared, Nygatan

I ett medfinansieringsprojekt med Trafikverket ska kommunens gatuenhet under 2024 bygga en förhöjd GC-väg (3 m bred trottoar) på Nygatan i Limmared. Denna åtgärd kommer höja säkerheten för oskyddade trafikanter och skapar förutsättningar för att sänka hastigheten på sträckan som idag upplevs som hög.


Publicerad den 20 mars 2020, senast ändrad den 7 februari 2024

Kontakt