Färdtjänst

Här kan du ansöka om färdtjänst och få information om vilka regler som gäller.

Undersidor

Juldekoration med äpple torkade apelsinskivor och kanelstänger

Färdtjänst och riksfärdtjänst under jul och nyår

Tänk på att det är ett högt tryck på färdtjänstresor och riksfärdtjänstresor runt jul- och nyårshelgerna. Det är många som vill resa under jul- och nyårshelgerna. Du behöver därför boka din färdtjänstresa i mycket god tid. Bokning görs som vanligt på telefonnummer 0325–13 000. Du kommer att erbjudas en färdtjänstresa i möjligaste mån, men tänk…

Lång väg

Färdtjänst

Vem har rätt till färdtjänst? Du kan beviljas färdtjänst om du har funktionshinder som varar mer än tre månader från ansökningstillfället. Funktionshindret kan vara fysiskt kan vara psykiskt ska innebära att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer. Ansökan, utredning och beslut En ansökan om färdtjänst…

Person i rullstol på grön äng.

Du som har tillstånd för färdtjänst

Du som har färdtjänsttillstånd: tillståndet är alltid tidsbegränsat, personligt och får inte överlåtas till någon annan du ska meddela förändringar i hälsotillstånd, planerad flytt och liknande till kommunen du får själv hålla reda på när giltighetstiden gått ut och, om behovet då kvarstår, ansöka om ett nytt tillstånd i god tid tillståndet kan förenas med vissa…

Miniräknare och penna

Färdtjänsttaxa

Taxa för färdtjänstresor 2023. Nedan anges de egenavgifter som färdtjänstresenären ska betala för varje enkelresa som görs. Denna taxa gäller från 1 januari 2023. Enkelresa inom Tranemo kommun Mån - sön, kl 06.00-00.00, 87 kronor Natt mot lör, sön och helgdag, kl 00.01 - 02.00, 151 kronor Enkelresa till och från: Två kommuner (Svenljunga, Borås,…

Rullstol_riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst

Syftet med riksfärdtjänst är att ge personer med svåra och bestående funktionshinder möjlighet att göra längre resor inom landet till normala kostnader. Resorna kan beslutas ske med tåg, flyg, buss, taxi eller specialfordon. Utgångspunkten när det gäller färdsätt ska alltid vara det som är billigast för tillståndsgivaren utifrån vad sökanden klarar av med hänsyn till…