Färdtjänst

Här kan du ansöka om färdtjänst och få information om vilka regler som gäller.

Undersidor

Resväska på en sommaräng

Färdtjänst & Riksfärdtjänst sommaren 2022

Boka snarast färdtjänstresor som ska göras under midsommarhelgen! Midsommar Färdtjänstresor som ska göras under midsommarhelgen 24–26 juni ska du boka så snart som möjligt! Du kommer att erbjudas en resa i möjligaste mån, men tänk på att det kan bli fullbokat. Bokning görs på telefonnummer 0325–13 000. Ansök om riksfärdtjänst i god tid Inför sommarperioden…

Lång väg

Färdtjänst

Vem har rätt till färdtjänst? Du kan beviljas färdtjänst om du har funktionshinder som varar mer än tre månader från ansökningstillfället. Funktionshindret kan vara fysiskt kan vara psykiskt ska innebära att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer. Ansökan, utredning och beslut En ansökan om färdtjänst…

Person i rullstol på grön äng.

Du som har tillstånd för färdtjänst

Du som har färdtjänsttillstånd: tillståndet är alltid tidsbegränsat, personligt och får inte överlåtas till någon annan du ska meddela förändringar i hälsotillstånd, planerad flytt och liknande till kommunen du får själv hålla reda på när giltighetstiden gått ut och, om behovet då kvarstår, ansöka om ett nytt tillstånd i god tid tillståndet kan förenas med vissa…

Miniräknare och penna

Färdtjänsttaxa

Ny taxa för färdtjänstresor gäller från den 1 januari 2022. Nedan anges de egenavgifter som färdtjänstresenären ska betala för varje enkelresa som görs. Enkelresa inom Tranemo kommun Mån - sön, kl 06.00-00.00, 80 kronor Natt mot lör, sön och helgdag, kl 00.01 - 02.00, 139 kr Enkelresa till och från: Två kommuner (Svenljunga, Borås, Ulricehamn,…

Rullstol_riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst

Syftet med riksfärdtjänst är att ge personer med svåra och bestående funktionshinder möjlighet att göra längre resor inom landet till normala kostnader. Resorna kan beslutas ske med tåg, flyg, buss, taxi eller specialfordon. Utgångspunkten när det gäller färdsätt ska alltid vara det som är billigast för tillståndsgivaren utifrån vad sökanden klarar av med hänsyn till…