Färdtjänst

Här kan du ansöka om färdtjänst och få information om vilka regler som gäller.

Undersidor

Lång väg

Färdtjänst

[video width="720" height="720" mp4="https://www.tranemo.se/innehall/2023/09/Fardtjanst-sjukresor-uppdaterad.mp4"][/video] Vem har rätt till färdtjänst? Du kan beviljas färdtjänst om du har funktionshinder som varar mer än tre månader från ansökningstillfället. Funktionshindret kan vara fysiskt kan vara psykiskt ska innebära att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer. Ansökan, utredning och beslut…

Person i rullstol på grön äng.

Du som har tillstånd för färdtjänst

Du som har färdtjänsttillstånd: tillståndet är alltid tidsbegränsat, personligt och får inte överlåtas till någon annan du ska meddela förändringar i hälsotillstånd, planerad flytt och liknande till kommunen du får själv hålla reda på när giltighetstiden gått ut och, om behovet då kvarstår, ansöka om ett nytt tillstånd i god tid tillståndet kan förenas med vissa…

Miniräknare och penna

Färdtjänsttaxa

Taxa för färdtjänstresor 2023 och ny taxa för 2024 Taxa 2023 Detta är egenavgifterna som färdtjänstresenären ska betala för varje enkelresa som görs. Denna taxa gäller från 1 januari 2023. Enkelresa inom Tranemo kommun Mån - sön, kl 06.00-00.00, 87 kronor Natt mot lör, sön och helgdag, kl 00.01 - 02.00, 151 kronor Enkelresa till…

Rullstol_riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst

Syftet med riksfärdtjänst är att ge personer med svåra och bestående funktionshinder möjlighet att göra längre resor inom landet till normala kostnader. Resorna kan beslutas ske med tåg, flyg, buss, taxi eller specialfordon. Utgångspunkten när det gäller färdsätt ska alltid vara det som är billigast för tillståndsgivaren utifrån vad sökanden klarar av med hänsyn till…