Rätt till ersättning för personlig assistans

Du som har rätt till personlig assistans enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har rätt att välja om du vill få hjälp av kommunen eller av ett privat företag.

Två händer som håller i varandra

Ersättning

Om du väljer ett privat företag kan du söka ekonomisk ersättning från kommunen. Tranemo kommun ersätter för de antal timmar du har haft personlig assistans. Det är kommunen som bestämmer vilka kostnader du kan få ersättning för. Beloppet per timma är samma som staten har bestämt.

Du kan välja på två olika alternativ när du ansöker om ersättning:

• Ansöka om ett fast belopp. Beloppet för 2024 är 340,06 kr per timma.
• Ansöka om ett annat högre timbelopp. Det högsta beloppet är 372,51 kr per timma. Här krävs en mer detaljerad redovisning av assistanstimmarna.

Ansökan

Så här gör du när du ansöker:

1.Använd gärna kommunens blankett när du skriver din ansökan.

Ekonomiskt stöd enligt LSS kommunal nivå 2024 (pdf)

2. Tidrapporten som visar vilka tider assistenten har arbetat ska undertecknas av:

  • Dig eller din gode man
  • Din assistent
  • Den person som är ansvarig för uppdraget

3. Skicka in den ifyllda blanketten och tidrapporten till kommunen senast den 10:e i månaden efter.

Beslut

Det beslut om ersättning du får, kan inte överklagas.

 


Publicerad den 5 december 2018, senast ändrad den 21 maj 2024