God man, förvaltare, överförmyndare

dator på ett skrivbord.

Välkommen till Ställföreträdarträff 2024

Hotell Lassalyckan i Ulricehamn den 15 maj kl 15.00-19.00

Program, information och hur du anmäler dig.

—–

Tranemo kommun ingår i en gemensam kansliorganisation där flera kommuner deltar under namnet, Överförmyndare i Samverkan (ÖiS). Verksamheten bedrivs i ett gemensamt kontor i Skövde. Det finns en utbildning för dig som är intresserad av att bli god man.

Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) är en gemensam kansliorganisation för överförmyndarna/överförmyndarnämnderna i kommunerna Tranemo, Falköping, Hjo, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Gullspång, Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Svenljunga och Ulricehamn.

Varje kommun har en egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd och en kontaktperson. Alla verksamhetsfrågor besvaras av tjänstemännen i Skövde. Vår överförmyndarnämnd har delegerat sina befogenheter till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Endast vissa beslut såsom avslagsbeslut och vitesförelägganden tas av Tranemo kommuns överförmyndare/överförmyndarnämnd.

Redovisning

Blanketter inför redovisning för ställföreträdare Redovisning (skovde.se)

Kontakt

Vill du ha kontakt med handläggare från Överförmyndare i Samverkan, se kontaktuppgifter på hemsidan www.ois.skovde.se. Bäst är att mejla på ois@skovde.se, då det gäller ensamkommande barn använder du adressen ois.ekb@skovde.se. För att slippa passa telefontiderna går det bra att mejla och be om att bli uppringd av någon handläggare. Kom ihåg att skriva vad ärendet handlar om och ditt telefonnummer.

Besökstider

Vill ni träffa handläggaren från Överförmyndare i Samverkan eller har övriga frågor ska ni boka tid genom att kontakta Anne Steine på tel. 0325-576020 eller via e-post anne.steine@tranemo.se

Vad är en god man?

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller intressebevakning. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov.

Vem kan få god man?

För att ett godmanskap ska kunna anordnas krävs det att den enskilde har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Det finns också ett krav på behov av hjälp. Ifall den enskilde kan få den hjälp han eller hon behöver på något annat sätt behövs i många fall inte en god man. en sådan hjälp kan exempelvis vara: hjälp från anhöriga, fullmakt eller hjälp från personal på ett särskilt boende.

Vem kan bli god man?

Lagens krav på en god man är att han eller hon är ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”, är myndig och inte själv har förvaltare (11 kap 12§ FB). För att passa som god man ska du även ha de kvalifikationer som behövs för att kunna sköta ett aktuellt uppdrag, ha en ordnad ekonomi och kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid. Uppdragen som god man skiljer sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov.

I spalten till höger hittar du en länk till ÖiS där du kan göra en intresseanmälan för att bli god man.

Vilka uppgifter har en god man?

Arbetet som god man varierar mycket beroende på den situation som personen är i. I många fall handlar det om att betala räkningar, se till att fickpengar finns tillgängliga och kontrollera att personen i fråga har det bra. Målet för gode mannen bör vara att försöka skapa så bra livskvalité som möjligt för sin så kallade huvudman utifrån hans eller hennes ekonomiska och personliga situation. Det är viktigt att komma ihåg att gode mannen inte övertar den enskildes rättshandlingsförmåga. Det betyder att det finns ett krav på samtycke från den enskilde då gode mannen ska göra en rättshandling för sin huvudmans räkning.

Mentorskap

Du som är ny god man eller förvaltare har möjlighet att få en mentor som stöd i uppdraget. En mentor är en person som har lång erfarenhet av uppdrag som ställföreträdare som du kan bolla frågor och funderingar med.
Har du fått uppdrag under våren/sommaren och inte fått en mentor så får du gärna höra av dig. Stöd i uppdraget (www.ois.skovde.se)

Ansökan

Ansökan om god man kan göras av den enskilde själv eller av dennes närmaste anhöriga.
Ansökan skickas till Borås Tingsrätt, Box 270, 503 10 Borås.

Utbildning

Utbildningen för dig som nyligen har påbörjat ett uppdrag som god man. Det kan också vara så att du behöver en repetition, eller att du vill bli god man och vill veta mer om redovisningen. Utbildningen sker via programmet Teams. Det går att delta utan att ladda ner applikationen Teams om man vill använda vanlig webbläsare.

Blanketter

Alla blanketter eller e-tjänster tillhörande ställföreträdarskap finns under rubriken E-tjänster och blanketter högst upp på sidan.


Publicerad den 6 november 2015, senast ändrad den 17 maj 2024

Kontakt

Adress

Överförmyndare i Samverkan
Kungsgatan 19B
541 24 Skövde
Telefon: 0500-498860
Tisdag 09:00 - 11:00
Torsdag 13:00 - 15:00

Kommunkontoret Tranemo
Vardagar 07.30-16.00