Fixartjänst

Krattar löv

Vem kan beställa?

Du som är 67 år eller äldre kan beställa fixartjänst till en avgift på 250 kronor per timma. Avgiften faktureras i efterskott. Fixartjänst kan hjälpa dig med enklare arbetsuppgifter inomhus samt utomhusarbete som till exempel:

• klippa gräs
• kratta löv och grusgångar
• klippa häckar och buskar
• skotta snö och sanda
• utföra enklare reparationer

Målet för deltagare i vår verksamhet, är inte i första hand att producera utan att alla ska få en möjlighet att delta och utvecklas. Vi anpassar takten och arbetsuppgifterna efter varje deltagares förutsättningar.

Detta innebär att vi ibland får skjuta upp våra besök eller tacka nej till dig som kund.

Hur får jag kontakt?

Om du vill ha arbete utfört, kontakta oss mellan kl 07.00 och 8.30 för bokning.

Tommi Westerlund, kontaktperson 0325-180 68, tommi.westerlund@svenljunga.se


Publicerad den 16 februari 2016, senast ändrad den 24 maj 2023