Matens kvalité

Maten ska vara varierad, hålla en hög kvalité med hänsyn för sensorik, näring, hygien, ekonomi och ekologi.

Sensorik

Vårt mål är att maten både ska se god ut, dofta och smaka gott.

Näring och energi

Vi har minimerat mängden halvfabrikat och använder råvaror som ger hög andel både fett och protein utifrån våra gästers behov. Vi serverar hembakat bröd och mjuka kakor.

Ekologi

Vi serverar uteslutande miljömärkt fisk. Vårt färska kött är ursprungsmärkt svenskt och vi köper ekologiska livsmedel motsvarande 32% av inköpsvärdet. Vår filosofi är att tillaga maten så nära gästen som möjligt och därmed ha fler tillagninskök. Under 2017 är målet att alla restauranger ska erbjuda två dagens rätt för ökad valfrihet och aptit. Vi använder styckningsdetaljer från hela djuret såsom fläsklägg, bog, skinkstek, färs, grytbitar med mera.

Hygien

Våra medarbetare får regelbundet utbildning i livsmedelshygien och våra kök kontrolleras årligen av livsmedelsinspektörer. Vi skickar även in regelbundet våra måltider som packas i skyddad atmosfär till livsmedelslaboratiorium för provtagning.

Ekonomi

Kostverksamheten har en avsatt budget att förhålla sig till. Endast råvarukostnaden för en portion lunch motsvarar 14 kr. Material, utrustning och personalkostnader är inte inkluderat.

 

 


Publicerad den 3 maj 2016, senast ändrad den 4 maj 2016