Utmärkt förening

 

Logotyp för Utmärkt Förening

 

CERTIFIERADE FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET:

 • Mossebo Vi unga
 • Tranemoryttarna
 • Grimsås IF
 • Sjötofta IF
 • Dalstorps IF
 • Länghems ridklubb
 • Tranemoryttarna
 • Länghems scoutförening
 • Tranemo Kuniba Kai
 • Limmareds IF
 • Länghems IF

Se mer information om ’Utmärkt förening’ under flikarna nedan.

Vad är en utmärkt förening

Vad är en Utmärkt förening?

ATT JOBBA MED UTMÄRKT FÖRENING hjälper er att säkerställa kvaliteten inom er barn- och ungdomsverksamhet.
I grunden handlar det om att skapa en trygg och hälsofrämjande miljö för våra barn och unga.
Som förening gör ni ett viktigt arbete då ni möter en stor del av Tranemo kommuns barn och ungdomar,
i er verksamhet och utgör för många av dem en möjlighet till en meningsfull fritid. Hos er utövar de inte bara sin hobby,
de får även trygghet, social gemenskap och lär sig att respektera medmänniskor.

CERTIFIERING BLIR ETT BEVIS på att er barn- och ungdomsverksamhet håller en god kvalitet.
Den får betydelse för föreningens medlemmar samt när ni rekryterar ledare och nya medlemmar.

Mål, Syfte samt kriterier

Mål och syfte

• Säkerställ kvalitén på er verksamhet
• Bli mindre sårbara!

Kriterier att uppfylla för att bli en Utmärkt förening!

1. Trygg föreningsmiljö
2. Jämställdhet och inkludering
3. Policy om förebyggande arbete mot ANDTS (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel)

Tillvägagångssätt: Hur gör man?

Steg 1.
Ni kontaktar er idrottskonsulent på RF-SISU eller föreningsutvecklare på kommunen för att boka in ett första möte.

Steg 2.
Vi träffas för ett första dialogmöte med er ordförande och föreningsutvecklare från kommunen samt idrottskonsulent RF-SISU.

Steg 3.
Processen inleds med att styrelsen medverkar på en processkväll tillsammans med RF-SISU för att göra en nulägesanalys av föreningen.

Steg 4.
Styrelse och aktuella ledare genomför en process tillsammans med RF-SISU där man lägger upp en utbildningsplan inom områdena Trygg föreningsmiljö, jämställdhet och inkludering, samt policy för arbete mot ANDTS.

Steg 5.
Certifieringstillfälle bokas och genomförs.

Stöd och support i arbetet samt kontaktuppgifter

Stöd och support i arbetet

Under arbetets gång kan du med fördel ta hjälp av RF-SISU Västra Götaland (eller annat studieförbund som ni arbetar med).

Kontakta oss!

Tranemo Kommun
Annika Loman, Fritidschef
annika.loman@tranemo.se
Tel: 0325-57 64 25

RF-SISU Västra Götaland
Henric Sjödin, Idrottskonsulent
henric.sjodin@rfsisu.se
Tel: 076-926 58 84


Publicerad den 16 december 2015, senast ändrad den 7 februari 2024