Föreningsarkiv

I kommunhuset på Storgatan 26 hittar du föreningsarkivet. Det finns för att bevara föreningars handlingar, både för aktiva föreningar och för föreningar som inte längre finns.

Text från gammal bok

Alla föreningar och organisationer som är eller har varit verksamma inom Tranemo kommun får lämna in sina handlingar till föreningsarkivet. Det består i dagsläget av handlingar från drygt 50 föreningar och det finns gott om plats för fler.

När en förening som fortfarande är aktiv lämnar in handlingar till föreningsarkivet kvarstår äganderätten hos föreningen. Det innebär att föreningen själv bestämmer i vilken utsträckning materialet ska vara tillgängligt för allmänheten. Om föreningen avslutas övergår äganderätten till Tranemo kommun. Om du vill ta del av en aktiv förenings handlingar, kontakta kommunens arkivarie som vet om föreningen har tillåtit att handlingarna får visas för allmänheten eller inte.

Ansvarig för föreningsarkivet är kommunens arkivarie.

Besök hos föreningsarkivet kan ordnas efter överenskommelse.

Vill din förening lämna in material?

Ta kontakt med arkivarie. Tänk på att innan överlämning sker ska handlingarna rensas från metall (gem, häftklamrar, etc.), eftersom det rostar och förstör pappret, och plast, eftersom det tar bort trycket från pappret. Istället för gem, häftklammer och plast är ett tips att vika ett tomt papper på mitten och på så sätt hålla isär olika handlingar från varandra. Materialet ska också vara rensat från gummiband, tejp och kopior. Fakturor, kvitton och andra verifikationer kan slängas eftersom det bara behöver sparas i sju år, och därför inte ska finnas i föreningsarkivet där allt sparas för alltid.

Vill du veta vilka handlingar som finns i arkivet?

Ta kontakt med arkivarien, 0325-57 60 00 eller e-post arkiv@tranemo.se


Publicerad den 12 december 2018, senast ändrad den 5 januari 2022