Föreningsarkiv

Text från gammal bok

Välkommen till Arkivens dag 14 november 2020

I år när läget är som det är så blir det ett digitalt Arkivens dag, följ med…

Föreningsarkiv

I kommunhuset på Storgatan 26 hittar du föreningsarkivet. Det finns för att bevara föreningars handlingar, både för aktiva föreningar och för föreningar som inte längre finns.

Alla föreningar och organisationer som är eller har varit verksamma inom Tranemos kommun får lämna in sina handlingar till detta arkiv. Arkivet består i dagsläget av handlingar från drygt 50 stycken föreningar och det finns gott om plats för fler.

När en förening som fortfarande är aktiv lämnar in handlingar till föreningsarkivet kvarstår äganderätten hos föreningen. Det innebär att föreningen själv kan bestämma hur tillgängligt materialet ska vara för allmänheten. Om föreningen avslutas övergår äganderätten till Tranemo kommun. Om du vill ta del av en aktiv förenings handlingar, kontakta kommunens arkivarie som vet om föreningen har tillåtit att handlingarna får visas för allmänheten eller inte.

Ansvarig för föreningsarkivet är kommunens arkivarie.

Besök till föreningsarkivet kan ordnas efter överenskommelse.

Vill din förening lämna in material?

Ta kontakt med arkivarien. Tänk på att innan överlämning sker behöver handlingarna rensas från metall (gem, häftklammer), eftersom det rostar och förstör pappret, och plast, eftersom det tar bort trycket från pappret. Istället för gem, häftklammer och plast är ett tips att vika ett papper i mitten och på så sätt hålla isär olika handlingar från varandra. Det ska också vara rensat från gummiband, tejp och kopior. Fakturor, kvitton och andra verifikationer kan slängas eftersom det bara behöver finnas i sju år och därav inte ska finnas i arkivet där allt sparas för alltid.

Vill du veta vilka handlingar som finns i arkivet?

Ta kontakt med arkivarien, 0325-57 60 00 eller e-post kommun@tranemo.se


Publicerad den 12 december 2018, senast ändrad den 2 november 2020