Regler för uppvaktning vid föreningars jubileum

Svenska flaggan vajar mot en blå himmel.

Kommunstyrelsen har beslutat om regler för uppvaktningar i samband med ideella föreningars jubileum.

Det som gäller är:

  • Uppvaktning och representation från kommunfullmäktiges presidium sker under förutsättning att inbjudan kommit in till förvaltningen.
  • Uppvaktning sker i samband med att föreningen firar 10 års jubileum, därefter sker uppvaktning vid 25 års jubileum och sedan vid 50, 75, 100, 125 och 150 års jubileum osv.
  • Uppvaktning sker till ett värde av högst 1 % av basbeloppet.

Publicerad den 25 september 2018, senast ändrad den 5 januari 2022