Stöd för Lokal Utveckling

Vindkraftverken i Grönhult är i full gång sedan något år tillbaka. I samband med att verken gått i drift finns det från och med år 2024 möjlighet för föreningar i området att söka pengar, så kallat Stöd för Lokal Utveckling (SLU), för återbäring till de omgivande bygderna. Totalt finns ca 150 000 kronor om året att söka.

 

Vad krävs för att beviljas Stöd för Lokal Utveckling?

•Föreningen ska vara verksam inom det område vindkraftsparken etablerats. Se karta i länken nedan.

Grönhult Vindkraftpark- inritat område

•Pengarna ska gå till projekt, investeringar och gemensamma anläggningar som är positiva för områdets utveckling. Projekten ska stärka samlingsplatserna i området och medlen ska kunna användas för reparationer eller investeringar i gemensamma byggnader, konstverk, anläggningar och infrastruktur. Anläggningar, byggnader etc. som tilldelas medlen ska vara tillgängliga för alla.

•Bidrag kan ges till insatser som utvecklar besöksnäringen, upprätthåller den biologiska mångfalden, uppmuntrar energiomvandling och främjar initiativ för att minska miljö- belastningen.

•Insatser som underlättar samarbete mellan byar och föreningar i området ses som extra positiva.

•Fördelningskommittén har möjlighet att ge bidrag i maximalt tre år för ett projekt och inledningsvis bör insatser inriktas mot åtgärder av mer omfattande karaktär som ger långsiktiga resultat.

Stöd för Lokal Utveckling avser inte:

•Rena driftsbidrag. Pengar kan inte sökas retroaktivt såvida inte investeringen är beroende i tid av uppförandet av vindkraftsanläggningen. Investeringen får vara påbörjad men inte avslutad vid tillfället för beslutet.

•Investeringar som normalt är direkt skattefinansierade. Där emot kan fonden vara medfinansiärer i infrastrukturprojekt som är angelägna för bygden och som kan stärka sammanhållningen och samverkan i området.

Ansökan

Ansökan skickas via e-post till kommun@tranemo.se senast den 30 september. Det går också att skicka ansökan via post till:
Tranemo kommun
514 80 Tranemo
Märk: ”Ansökan SLU”.

Ansökningsblanketten hittar du i högerspalten på denna sida, under rubriken ”E-tjänster och blanketter”.

En särskild fördelningskommitté ansvarar för att fördelningen sker på ett sådant sätt att den kommer till största möjliga nytta för en positiv utveckling i det berörda området.

Det finns en tryckt folder som vi vid intresse kan skicka till dig. Kontakta susann.gustafsson@tranemo.se

Kontakt (fördelningskommitténs ledamöter)

Mossebo bygdegårdsförening: Eric Kreutz kreutz_89@hotmail.com

Mossebo hembygdsförening: Crister Persson crister032575135@telia.com

OK Gisle: Per-Arne Johansson pa@boxhult.se

Båraryds hembygdsförening: Leif Ragnarsson slatteryd60@bahnhof.se


Publicerad den 8 juli 2024, senast ändrad den 8 juli 2024