Samlingslokaler och bygdegårdar

I Tranemo kommun finns 14 stycken samlingslokaler utspridda på olika orter runtom i kommunen, de erbjuder ett stort utbud av aktiviteter och utgör viktiga mötesplatser för kommuninvånarna.

HagatorpetHagatorpet i Tranemo

Behöver du hyra lokal? Lista över föreningsägda samlingslokaler och bygdegårdar som finns i Tranemo kommun


Publicerad den 18 december 2015, senast ändrad den 5 januari 2022

Kontakt