Grannsamverkan – Trygga vuxna

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten i området och öka tryggheten.

Grannsamverkansskylt

I många fall leder arbetet med grannsamverkan till en starkare gemenskap mellan grannarna. Den sociala kontrollen i grannsamverkansområden förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att bli upptäckt. En genomgång av forskningen visar dessutom att grannsamverkan faktiskt minskar brottsligheten i bostadsområdet.
(Källa: www.bra.se)

Intresserad av vandringsupplägget – se fliken längre ner för mer information.

I Tranemo kommun har vi ett gäng aktiva grannsamverkansgrupper. Detta engagemang skapar trygghet i deras bostadsområden/samhälle/byar. Vill ditt område också starta en grannsamverkansgrupp? Kontakta stina.svensson@tranemo.se eller 0325-57 60 71. Ni får utbildning, material, årliga träffar med de andra grannsamverkansgrupperna samt ett stimulansbidrag.

 

Grannsamverkan

Samverkan mot brott sätter ökat fokus för att få spridning på konceptet grannsamverkan
Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad informationsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet. Informationsfilmer Svenska | Samverkan mot brott – Grannsamverkan

– Filmerna, som tagits fram i nära samarbete med polisen, visar att det är ganska enkelt att komma igång och de ger också bra information om hur man kan skydda sin egendom och få en tryggare boendemiljö.

Trygghetssamordnare i kommunen har i uppdrag att stödja de grannsamverkansgrupper som finns och att hjälpa till vid igångsättningen av nya grupper tillsammans med kommunpoliserna.

Kommunstyrelsen har inrättat en stimulanspeng för de lokala grannsamverkansgrupperna som är i gång ett bidrag per grupp och år.
Stimulanspengen kan exempelvis användas till:

 • Hyra av lokal vid möten
 • Andra nyttjande behov
 • Kopiering/utskick

  På ansökan skall framgå:

 • Vilken grupp det gäller
 • Namn på kontaktperson
 • Adress och telefonnummer
 • Bank och kontonummer

  Ansökan skickas in till:

Tranemo kommun
Stina Svensson
Storgatan 26
514 80 Tranemo

eller  e-post till trygghetsamordnaren

Förebygga bostadsinbrott

Minska sannolikheten för utsatthet
Nedan följer en beskrivning av ett förhållningssätt i syfte att förebygga bostadsinbrott utifrån ett kriminologiskt perspektiv.
För att ett brott ska begås krävs det enligt rutinaktivitetsteorin att en motiverad gärningsperson och ett lämpligt brottsobjekt sammanträffar i tid och rum, utan att det finns någon kapabel beskyddare/väktare närvarande.
Rutinaktivitetsteorin påvisar att frånvaron av ett av dessa element förhindrar brott. En av de primära åtgärderna som kan genomföras för att öka kapaciteten hos väktare är att öka både den formella och informella kontrollen genom till exempel grannsamverkan.

Utifrån ovan teori kan följande rekommendationer ges:

Öka ansträngningen genom att
• Gör brottsobjekt mer svåråtkomliga (lås, larm, belysning)
• Kontrollera tillgången till bostäder och uthus
• Underlätta den naturliga övervakningen
• Minska anonymiteten – hälsa på okända
• Utnyttja platsansvariga (ta hjälp av dina grannar)
• Minska belöningen genom att dölja brottsobjekt, ta bort brottsobjekt
• Märk egendom

Med andra ord- ni kan göra skillnad genom att hjälpa varandra!

Trygga vuxna - vandrare

Öka vuxennärvaro
Bli Vandrare för ditt samhälle i kommunen. Syftet är att finnas för våra barn och unga, skapa trygghet och tilltro. Att vuxna bryr sig, lyssna vid behov och skapa gränser och ge stöd och hjälp när det behövs. Genom att vuxennärvaro ökar förebygger vi tillsammans drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse. Behovet av vuxennärvaro behövs i våra orter i kommunen.

Hur vandring i din ort läggs upp är utifrån de lokala förutsättningarna och behoven.
Utbildning och tips och råd sker i samband med uppstart samt uppföljning.

Intresserad av att starta upp en trygga vuxna vandringsgrupp?
Kontakta trygghetssamordnare.


Publicerad den 5 januari 2023, senast ändrad den 5 januari 2023

E-tjänster och blanketter

Kontakt