Effektiv samordning för trygghet (EST)

 

Tranemo kommun arbetar med metoden EST, Effektiv samordning för trygghet, tillsammans med polismyndigheten och bostadsbolaget.

Metoden innebär ett kunskapsbaserat arbetssätt i samverkan. Idén är att på ett kunskapsbaserat sätt strukturera och samordna insatser mot otrygghet med primärt fokus på det situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Målsättningen är att minska otrygghetsskapande händelser, processer och platser och på så vis öka människors trygghet genom brottspreventiva och trygghetsfrämjande insatser innan problem uppstår eller när de uppstår .

 

Gemensamma lägesbilder

Medverkande

  • Trygghetssamordnare, planeringschef, Polis och Tranemo bostäder

Arbetsgång

  • Inrapportörer skickar in information om otrygga platser/beteende digitalt
  • Sammanställning görs av trygghetssamordnaren
  • Gemensam analys i styrgruppen som består av planeringschef, trygghetssamordnare, polis och Tranemo bostäder
  • Planeringschef återkopplar till förvaltningsledning
  • Trygghetssamordnare återkopplar sammanställning till inrapportörerna
  • Åtgärder på kort och lång sikt vidtas av berörda genom en arbetsgrupp på strategiskt nivå
  • Rapportering till kommunstyrelsen

En utvärdering av EST metoden gjordes under 2018, Örebro Universitet


Publicerad den 5 januari 2023, senast ändrad den 5 januari 2023

E-tjänster och blanketter

Kontakt