Med anledning av krisen i Ukraina

Vi är många som berörs av det som just nu händer i Ukraina. Det förändrade säkerhetsläget skapar oro och frågor. Det pågår en allvarlig konflikt mellan Ryssland och Ukraina. Både vuxna och barn kan känna rädsla inför det oroliga omvärldsläget i Europa. Vår inriktning är fortfarande att vi omvärldsbevakar, följer händelseutvecklingen och förbereder oss för att kunna ta emot flyktingar som kommer till vår kommun.

Fördelningstal när det gäller flyktingar från Ukraina

I slutet av mars meddelade Migrationsverket att Tranemo kommun inte längre behöver reservera boendeplatser för Migrationsverket. Migrationsverket behöver enbart hjälp från vissa kommuner i närheten av deras kontor.

Efter det beskedet har Migrationsverket tagit fram ett fördelningstal på länsnivå när det gäller skyddssökande från Ukraina. Länsstyrelsen har sedan utifrån dessa tal gjort fördelningstal för kommunerna i länet. Detta är i syfte att säkerställa ett jämnare mottagande över landet och att det ska bli bättre förutsättningar för kommunerna att planera och förbereda mottagandet. För Tranemo kommun innebär det att vi i dagsläget ska ta emot 21 personer. Än har det inte kommit någon anvisning från Migrationsverket och inga personer är ännu anvisade till vår kommun från Migrationsverket.

Utifrån dagsläget med 21 personer så har kommunen egen kapacitet när det gäller boende och behöver inte hjälp från privata hyresvärdar. Ser vi att situationen förändras så kan det kanske bli tal om hjälp från privata aktörer.

Om du som privatperson eller organisation hjälper flyktingar så kan inte kommunen med automatik hjälpa de personer som befinner sig i kommunen. Alla som kommer ska anvisas via Migrationsverket.

Välkommen till Familjecentralen

På onsdagar kl 9.30-12.00 har familjecentralen i Tranemo riktad verksamhet för familjer från Ukraina.

Välkommen!

E-tjänst för ansökan om uppehållstillstånd

Det finns nu en e-tjänst på migrationsverkets webbplats där du som har flytt från kriget i Ukraina kan ansöka om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige – Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet – Migrationsverket

Information på Ukrainska    Information på ukrainska

Flyktingström

Vi hoppas och önskar såklart att kriget ska upphöra så människor får återvända till sina hem och bli återförenade med sina familjer men vi måste också förbereda oss på en annan utgång. Kriget i Ukraina kan innebära att vi får en större mängd flyktingar till vår kommun och detta behöver vi vara beredda på. Det är Migrationsverket som äger frågan om boendeplatser men för att vi ändå ska vara lite förberedda om det blir aktuellt att ta emot flyktingar så gör vi en inventering av vilka lämpliga fastigheter som vi har inom kommunen. Från allmänheten kommer det många erbjudanden om bostäder.

Inte aktuellt med boendeplatser i Tranemo kommun

Migrationsverket meddelade tisdagen den 29 mars att utifrån hur behovet ser ut så behöver Tranemo kommun inte längre reservera boendeplatser för Migrationsverket. Migrationsverket behöver enbart hjälp från vissa kommuner i närheten av deras kontor. Kommunen har tidigare via Länsstyrelsen fått en hemställan om att inkomma med uppgifter om tillfälliga boenden (kommunala fastigheter) som kan användas för flyktingar från Ukraina, de identifierade boendena är inte längre aktuella för Migrationsverket. Om behov uppstår så kommer kommunen att göra en ny inventering.

Länkar för mer information

EU:s massflyktsdirektiv

Flyktingar från Ukraina omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, vilket innebär att de kan få arbets- och uppehållstillstånd. De som omfattas av massflyktsdirektivet ska i första hand ansöka om denna typ av uppehållstillstånd. De som också ansöker om asyl får vänta mycket längre på att få sin asylansökan prövad eftersom Migrationsverket prioriterar att snabbt bevilja tillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Det är viktigt att vi gemensamt hänvisar individer till rätt instans så att ingen behöver falla mellan stolarna.

Vad ska flyktingar göra när de kommer till Sverige?

  1. Registrera sig hos Migrationsverket
  • Hos Migrationsverket bör de i första hand ansöka om arbets- eller uppehållstillstånd.
  • De behöver visa att de tillhör personkretsen (i princip att de är ukrainska medborgare) och att de har flytt efter 24 februari.
  • Det krävs ingen individuell prövning och Migrationsverket räknar med att tiden mellan registrering och beslut bara tar ett par dagar.
  • Om det vid registrering hos Migrationsverket är en akut situation rörande mat och boende som inte kan lösas på annat sätt ska den tillgodoses av Migrationsverket.

Beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas personen av LMA (lagen om mottagande av asylsökande), på samma sätt som asylsökande. Det innebär bland annat att det är Migrationsverket som är ansvariga för ekonomiskt stöd och boende om personen inte kan ordna det på egen hand. Kommunen har inventerat tänkbara kommunala fastigheter som kortsiktigt kan fungera som boende för flyktingar och kan bli tilldelade flyktingar från Migrationsverket.  Enda gången det kan vara aktuellt att vi från kommunen beviljar ekonomisk ersättning (då enligt LMA och inte enligt SoL) är om det uppstår en akut situation fram till dess att personerna kan registrera sig på Migrationsverket.

E-tjänst för ansökan om uppehållstillstånd

Det finns nu en e-tjänst på migrationsverkets webbplats där du som har flytt från kriget i Ukraina kan ansöka om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige – Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet – Migrationsverket

Har du hjälpt flyktingar till Sverige

Har du hjälpt flyktingar till Sverige ska du först se till att de registrerar sig hos Migrationsverket och sedan är det Migrationsverket som ordnar med boende, det kan bli placering i vår kommun. Kommunen har endast möjlighet att ta emot hänvisade flyktingar via Migrationsverket.

Har du hjälpt släkt eller vänner att ta sig till Sverige och också själva ordnat med boende, ska du också se till att de registrerar sig hos Migrationsverket i Kållered. Har ni redan gjort detta är det bra om ni också kontaktar AME Arbetsmarknadsenheten i Tranemo kommun. Om det finns barn med så får ni där hjälp med placering i förskola eller skola.

Kontakt AME

Magdalena Isaksson Lindahl 0325-181 49.

Vad gäller för sällskapsdjur som följer med?

Jordbruksverkets webbplats finns det information på olika språk om vad som gäller för medföljande sällskapsdjur.

Får barnen gå i skolan?

Barnen har samma rätt till skolgång som andra asylsökande barn. Det innebär att de får gå i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem hos oss. Dessutom även på gymnasiet om utbildningen påbörjas innan de fyller 18 år.

Vuxna har inte rätt till Komvux eller SFI-undervisning.

Väntetid

I dag har vi en kö för att få plats på förskola så det kan dröja upp till 4 månader innan en plats kan erbjudas.

Kontakt

Har du barn som är i förskole- eller skolålder ska du kontakta AME Arbetsmarknadsenheten Magdalena Isaksson Lindahl 0325-181 49.

Vill du hjälpa?

Flyktingar strömmar in i Sverige från Ukraina, i Tranemo förbereder vi för att ta emot flyktingar till vår kommun. Kommunen har fått skicka in en lista till Migrationsverket över kommunala bostäder som är lämpliga för flyktingar och under några veckors tid har vi förberett för att få anvisade flyktingar till vår kommun. Migrationsverket har fram till den 26 mars tagit i anspråk 4500 platser runt om i Sverige och gör bedömningen utifrån nuläget att behovet av tillfälliga boenden är ca 6000 platser.

Tänkta boendeplatser i Tranemo inaktiveras

Migrationsverket meddelade i tisdags den 29 mars att utifrån hur behovet ser ut så behöver Tranemo kommun inte längre reservera boendeplatser för Migrationsverket. Migrationsverket behöver enbart hjälp från vissa kommuner i närheten av deras kontor.

Om läget förändras kommer Migrationsverket att ta kontakt med kommunen på nytt och göra en ny förfrågan om tillfälliga boendeplatser och då gäller det enbart kommunala fastigheter, inte privata.

Vi tackar alla ni som har skickat in och erbjudit boendeplatser men som det ser ut idag kommer det inte bli aktuellt med placeringar från Migrationsverket i Tranemo kommun.

Tolkar

Kan du språket eller känner du någon som kan, så tar vi gärna emot frivilliga som vill hjälpa till som tolkar. Var, när och hur vet vi i dagsläget inte så mycket om men om du har möjlighet och vill vara en hjälpande hand när det gäller språket så är du välkommen att anmäla dig via e-tjänsten här nedan.

Boenden

Stort tack för din hjälpsamhet!

Tack för att du vill vara med och göra en god gärning i denna tuffa tid som flyktingarna från Ukraina befinner sig i. Vi får många frågor om boenden och det är många privatpersoner som hör av sig och erbjuder platser. Vi har tagit emot era anmälningar men eftersom kommunen inte har någon samordningsfunktion och det är Migrationsverket som tar emot flyktingarna och ser till att de får mat och tak över huvudet, har vi i kommunen inte någon möjlighet att i dagsläget hänvisa flyktingar till privata boenden. Migrationsverket hyr lägenheter runt om i Sverige och när det finns behov upphandlar de tillfälliga bostäder.

Vi har tagit fram en digital tjänst dit du kan anmäla ditt boende, nu är tjänsten ställd på paus men om läget förändras så öppnar vi upp tjänsten på nytt.

Skänka saker eller hjälpa till på annat sätt

Vi uppskattar och tackar för all hjälp som erbjuds. I dagsläget vet vi  inte exakt vad vi i kommunen behöver hjälp med, det beror helt på hur utvecklingen blir. Vi kommer att uppdatera här på webbplatsen så snart det blir förändringar och vi ser vilka behov som finns och kommer att behövas.

Du kan engagera dig genom att gå med i en frivillig försvarsorganisation eller en annan förening som kan ta till vara på just ditt engagemang eller stöd de organisationer som är på plats i Ukraina för att stödja befolkningen.

Vad kan jag som privatperson göra – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Sprid inte rykten

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

 

 

Vad kan jag göra om jag känner mig orolig?

krisinformation.se finns mer information och råd om hur du hanterar din egen oro och till dig som möter oroliga barn.

Var källkritisk och allmänt vaksam

Det är extra viktigt att du är källkritisk till det du hör och att du själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer. Läs mer om källkritik på krisinformation.se

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft.

Varnings- och informationssystemen

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för meddelanden i radio, tv eller sms, för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Via ljudanläggningar (Hesa Fredrik) runt om i landet, främst i tätorter eller där kommunen har bedömt att det finns särskilda risker, kan en kommun sända ut signalen Viktigt meddelande. Detta görs för att snabbt utrymma områden utomhus vid en allvarlig händelse, till exempel gasutsläpp. Systemet kan även avge signalerna flyglarm och beredskapslarm, för att varna befolkningen för omedelbar krigsfara eller luftangrepp. Av Sveriges befolkning bor cirka 50 procent inom hörbart avstånd från en ljudsändare, i Tranemo kommun finns ingen ”Hesa Fredrik”. Det är upp till varje kommun att bestämma, utifrån risk- och sårbarhetsanalyser vart tutorna ska finnas eller inte. Tutan är bara en av kanalerna som kan användas för VMA. Du kan nås via radio, tv eller sms men också i appar som Krisinformation.se, 112-appen och SR play.

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA (msb.se)

Frågor och svar om utomhusvarning och VMA (msb.se)

Varnings- och informationssystem i Sverige (msb.se)

Skyddsrum

Vi i kommunen får många frågor om just skyddsrum, i Tranemo kommun finns det inga aktuella eller upprustade skyddsrum. MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tidigare gjort en hotbildsanalys som bygger på att orter med färre invånare än 5000 inte behöver ha några skyddsrum. Det är därför som det inte finns några i Tranemo, det finns ingen ort i kommunen som har 5000 invånare eller fler.

Beslut om skyddsrum

Det är MSB som har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum och ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrum ska finnas och var.

Varför finns inte skyddsrum till alla?

Tanken är inte att skyddsrum ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd. Om man saknar möjlighet till eget skydd kan man ta sig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast, även om det ligger i en annan kommun.

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se)

Hemberedskap

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället behöver du själv ha en hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat och värme.

Din egen krisberedskap – vad kan du göra – msb.se

Om krisen eller kriget kommer – msb.se

Här får du information

Om det inträffar en kris som påverkar vårt område på något sätt kan du alltid hitta bekräftad och säkerställd information eller hänvisning om information här på kommunens webbplats. På kommunens Facebook-sida gör vi uppdateringar som du kan få i ditt nyhetsflöde, om du har valt att följa tranemokommun på Facebook.

Folkhälsomyndighetens översättningar

Folkhälsomyndigheten har skapat en sida med samlad information med anledning av rådande situation i Ukraina. Den fylls löpande på med information och dokument översatta till ukrainska och ryska, så gå in där regelbundet för aktuell information.

Översatt material och information till regioner och andra aktörer som möter flyktingar från Ukraina

Migrationsverket – informationsblad på andra språk

Information till dig som söker tillfälligt skydd – ukrainska

 

Solidaritet med Ukraina

Sjuhärads kommuner flaggar gemensamt för Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina vill kommunerna i Sjuhärad gemensamt visa sympati med landets befolkning. Därför hissas den ukrainska flaggan i alla Sjuhäradskommuner torsdagen den 10 mars. I Tranemo hissas den ukrainska flaggan på forumtorget utanför kommunhuset.

Daglig verksamhet skänker mössor

Design Knåpan – Daglig verksamhet har skänk mössor till stöd för utsatta barn i Ukraina. Dem är sydda tillsammans med våra deltagare på daglig verksamhet LSS.

Mössor tillverkade av Daglig verksamhet


Publicerad den 24 februari 2022, senast ändrad den 9 juni 2022