Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Nedan finner du information om frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS).

CAN-drogvaneundersökningen 2022

Västra Götalandsregionen genomför undersökningen tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och kommunerna. Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan 2013 och undersöker skolelevers drogvanor i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Om du vill veta mer om undersökningen, klicka här, eller kontakta julia.eriksson@tranemo.se

Handlingsplan ANDTS

Under 2023 kommer en handlingsplan för alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) att tas fram. Den kommer att publiceras här så den som vill läsa mer om hur arbetet kring ANDTS bedrivs i Tranemo kommun, kan göra det under senare delen av 2023.

Full koll – Här får du svar på det mesta som rör tonåringar, alkohol och andra droger

Är det verkligen så farligt om en tonåring dricker lite nån gång ibland? Spelar mitt ”nej” ens någon roll? Här får du veta vad forskningen visar, vilka argument som stämmer och vad ungdomarna själva faktiskt vill och behöver.

Med förståelse för att man inte kan ha 100 % koll på sin tonåring, ger vi föräldrar och andra viktiga vuxna bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till tonåringars relation till alkohol och andra droger.

Full koll drivs av Sveriges 21 länsstyrelser. Vi samverkar ofta med kommuner, polisen och civilsamhällets organisationer.

 

Nedan finns sex filmer om narkotikaprevention som den tidigare folkhälsostrategen Karin Eliasson med kollegor tagit fram:

 


Publicerad den 24 april 2017, senast ändrad den 26 juni 2023