Alkohol- och drogförebyggande arbete

 

ANDTS – står för frågor kring Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel. Några av de områden som vid bruk och missbruk kan ge negativa konsekvenser för vår hälsa och välbefinnande. Här under samlas flikar med information och länkar om du vill veta mer.

ÖVERGRIPANDE

I CAN:s årliga rapporter om skolelevers ANDT-vanor har vi under 2000-talet sett en minskning av alkohol- och tobakskonsumtionen, medan
cannabiskonsumtionen bland eleverna i årskurs 9 varit förhållandevis stabil.

Tobakskonsumtionen har minskat i alla åldersgrupper, dock syns en skillnad i bruk mellan utbildningsgrupper. De med kort utbildning röker/snusar i större
utsträckning än de med högskole- universitetsutbildning. Utbildningsperspektivet lyfts i flera olika folkhälsofrågor då en ojämlikhet i hälsa visas på mellan olika utbildningsgrupper.

Tranemo Kommun

Inför Valborg skickar IQ hem boken Tonårsparlören till alla vårdnadshavare i Västra Götaland vars barn fyller 14 år under 2020. Årets version finns att läsa på www.tonårsparlören.se.

 

Varannan 16-årig skulle vända sig till en äldre kompis för att skaffa alkohol. Nästan hälften, 46 procent, uppger dock att de skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte fick tag på den genom någon de känner.

Det här visar undersökningen ”Vem kan man lita på” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gjort bland svenska ungdomar 2018.

Nu vänder vi oss till ungdomar i åldern 20 – 25 år med *kampanjen ”Hejdå alkoholskador”. Syftet med kampanjen är att få unga vuxna att låta bli att bjuda eller köpa ut alkohol till minderåriga.

–          Vi har lyckats få föräldrar att vara restriktiva och inte bjuda eller köpa ut till sina tonåringar. Nu behöver vi ta ett extra tag till de yngre och kommunicerar därför via Youtube under jul och nyår. Vi sprider budskapet genom *en sketch om langarmyter med komikern Lucas Simonsson, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för det drogförebyggande arbetet i Västra Götaland.

–          Det är glädjande att vi även i år har en väldigt stor uppslutning i länet kring ett gemensamt arbete mot langning av alkohol till ungdomar. 47 av länets 49 kommuner är med, säger Lennart Rådenmark

* Kampanjen ”Hejdå alkoholskador” bedrivs av Länsstyrelserna tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Kampanjen handlar om skador och annat tråkigt som kan hända unga som dricker alkohol och om vanliga myter kring unga och alkohol. På kampanjsidan finns också Lucas Simonssons sketch.

Arbete mot langning

Mycket alkohol till barn och unga tillhandahålls tyvärr av vuxna. De som blir bjudna på alkohol hemma och som har föräldrar som köper ut löper större risk att drabbas av de skador alkoholbruk kan föra med sig. Alkohol i sig har en allmänt giftig effekt på kroppens alla vävnader och organ och kan ge upphov till ett stort antal sjukdomar och skador. Det ger även en effekt där bland annat vårt omdöme påverkas, vilket kan leda till att vi gör saker vi inte skulle göra när vi är nyktra och som leder till skamkänslor och psykisk ohälsa. Det vi gör i berusat tillstånd kan i värsta fall orsaka akuta olycksfall eller våld. Alkoholrelaterat våld är ett stort bekymmer i samhället. De som begår brott, stora som små, är ofta påverkade av alkohol.

Alla är värda ett gott liv, fortsätt ge våra unga en god och hälsosam start i livet. För det tredje har alkohol en beroendeskapande effekt som gör att människor kan tappa kontrollen över sitt drickande.

 

Om Du är orolig/misstänker ett eventuellt missbruk hos någon person kan Du kontakta Individ- och familjeomsorgen för stöd och rådgivning.

Mer information och material om alkohol, tobak, droger

Föräldratips

Föräldratips som hjälper tonåringar att avstå från alkohol och andra droger
• Visa tonåringen öppenhet, värme, respekt och tillgivenhet.
• Måna om ett öppet och vänligt samtalsklimat hemma, så att tonåringen vill dela både glädjeämnen och bekymmer.
• Dela måltider, sysslor och fritidsintressen med tonåringen. Förutom att samvaron är berikande för båda, följer du barnets utveckling på nära håll och kan snabbt upptäcka eventuella problem.
• Visa intresse för tonåringens vänner och vad de gör på fritiden.
• Sätt gränser kring alkohol.
Tänk till om droger!
De ”goda råden” här nedanför är framtagna av aktiva forskare inom alkoholområdet.
Råd till dig som är förälder eller annan vuxen i barnets/ungdomens närhet!
En god relation är den bästa grunden man kan ge sitt barn. Prata, diskutera och lyssna så mycket som möjligt.
Sätt gränser och hjälp tonåringen att säga nej till cigaretter, alkohol och narkotika.
Tänk på att det kan vara skönt att ha en förälder/vuxen att skylla på för att kunna säga nej.
Medverka inte själv till langning, bjud inte och köp inte ut alkohol!
Det är inte ovanligt att äldre syskon köper ut alkohol till sina minderåriga syskon. Tala om detta hemma.
Var TYDLIG med att Du INTE tillåter användning av någon form av droger (tobak, alkohol, narkotika).
Tänk på att forskning visar att barn som har föräldrar med en tillåtande attityd till alkohol, ofta dricker mer än de barn som har föräldrar med restriktiv hållning.
Gör överenskommelser och håll dem när det gäller utetider och övernattningar mm.
Var vaken när ditt barn kommer hem så du ser vilket skick han/hon är och berätta att du kommer att vara det.
Skjutsa och hämta eller ordna så att någon annan förälder gör det.
Håll kontakt med andra föräldrar – du är inte ensam!
Det spelar roll vad du gör och säger!

Tecken på missbruk

Tecken på missbruk:
Byte av kamrater
Stort behov av pengar
Stor frånvaro/skolk
Konstiga telefonsamtal/SMS – höga telefonräkningar
Humörsvängningar
Rastlöshet
Dåligt närminne
Koncentrationssvårigheter
Trötthet, apati, håglöshet eller överaktivitet
Förändrad dygnsrytm
Misstänksamhet, förföljelsetankar
Missköter hygien, dålig tandhygien
Onormalt godissug
Depression, nedstämdhet
Doft av alkohol, sniffningsmedel, tobaksrök eller haschrök (sötaktig doft)
Tomma cigarettpaket, tändstickor och tändare, foliepapper, pipor med mera
Tomburkar, tomflaskor
Plastpåsar/liknande som luktar lösningsmedel
lika former av gasbehållare (tändare, GLADE-spray mm) ofta med hål i.
Sötaktig rökdoft från kläder, i lokaler
OBS! Vissa punkter ovan känns också igen vid pubertetsutvecklingen men förstärks ytterligare vid missbruk!

ALKOHOL

Ungdomar börjar dricka allt senare och skjuter därmed upp sin alkoholdebut eller avstår helt från alkohol. I genomsnitt är ungdomar närmare
17 år när de provar alkohol för första gången, för tio år sedan var åldern 13-14 år. En anledning är att föräldrar har en mer återhållsam inställning
till alkohol och ungdomar. En annan orsak kan vara att formerna för att umgås, ungdomar emellan, ser annorlunda ut.

Fler äldre

NARKOTIKA

Aktuell info om Cannabis från Folkhälsomyndigheten

Cannabishjälpen –  Cannabishjälpen är en plats för alla som berörs av cannabis. Oavsett om du själv röker ibland, har stora bekymmer med cannabis, är anhörig eller möter de som röker i ditt arbete och vill hjälpa, är cannabishjälpen en sida där du kan hitta relevanta fakta. Du kan även ställa frågor samt hitta professionellt stöd och behandling ifall du vill ha hjälp att sluta röka.

DOPING

Dopning är ett samlingsnamn för missbruk av hormonpreparat och andra läkemedel för att öka musklernas styrka och volym. Ofta dopar man sig i estetiskt syfte, det vill säga för att man tycker att det är fint med mycket muskler. Missbruk av dopningsmedel räknas idag som ett samhällsproblem, eftersom det är vanligt förekommande utanför tävlingsidrotten.

Mer information

TOBAK

Det finns många olika produkter som innehåller tobak, till exempel cigaretter, snus, vattenpipstobak och tuggtobak. Det övergripande målet för svensk tobakspolitik är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak.

SPEL

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Spelproblemen kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Problemen drabbar dem som spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället i stort. Därför behöver spelproblemen förebyggas, både på individ- och befolkningsnivå.

Spelprevention.se

Spelpaus.se


Publicerad den 24 april 2017, senast ändrad den 3 juni 2022

Kontakt