Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Nedan finner du information om frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS).

CAN-drogvaneundersökningen 2022

Västra Götalandsregionen genomför undersökningen tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och kommunerna. Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan 2013 och undersöker skolelevers drogvanor i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Om du vill veta mer om undersökningen, klicka här, eller kontakta julia.eriksson@tranemo.se

Handlingsplan ANDTS

Under 2023 kommer en handlingsplan för alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) att tas fram. Den kommer att publiceras här så den som vill läsa mer om hur arbetet kring ANDTS bedrivs i Tranemo kommun, kan göra det under senare delen av 2023.

Nedan finns sex filmer om narkotikaprevention som den tidigare folkhälsostrategen Karin Eliasson med kollegor tagit fram:

 


Publicerad den 24 april 2017, senast ändrad den 25 januari 2023