Sök folkhälsobidrag

Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Tranemo kommun. Föreningar och privatpersoner har möjlighet att söka detta bidrag.

Vattenskidåkare

Folkhälsomedel ska bidra till projekt som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Bidraget uppmuntrar till att prova nya metoder och arbetssätt för att främja hälsa eller förebygga ohälsa. Arbetet bedrivs lämpligen i projektform där det finns en tydlig starttid, en halvtidsuppföljning och en sluttid.

Projektgruppen ska arbeta aktivt med att få in arbetssättet i den ordinarie verksamheten för att skapa en hållbar utveckling och att hälsan främjas på lång sikt.
Projektet ska gå i linje med den verksamhetsplan som Tranemo kommun satt upp  och ska med fördel riktas till grupper som annars är svåra att nå.

Målgrupper som prioriteras under  2022 är barn och unga och äldre. Projekt som genomförs i samverkan med andra aktörer är att föredra.

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2022

Bidragsansökan görs via e-tjänst

För frågor/funderingar kontakta folkhälsostrateg via mail
karin.eliasson@tranemo.se

eller telefon 0733-059848


Publicerad den 29 januari 2016, senast ändrad den 22 november 2021

E-tjänster och blanketter

Kontakt