Ny översiktsplan

Tranemo kommun är i processen att ta fram en ny översiktsplan och den är nu i slutskedet av framtagande.

Ett förslag var ute på granskning i slutet av 2023 där berörda personer, organisationer och myndigheter kunder lämna synpunkter. Nästa steg är att tjänstepersoner och den politiska beredningen går igenom synpunkterna och ändrar planen där det bedöms lämpligt. Samtliga synpunkter och eventuella förändringar till följd av dem samlas sedan i ett särskilt utlåtande som är en del av översiktsplanen när den går upp för antagande.

Översiktsplanen förväntas antagas och laga kraft under första halvåret av 2024. Det är kommunfullmäktige som ska anta den nya översiktsplanen.

Den nya översiktsplanen tas fram i en digital version för att öka tillgängligheten. Genom att ha en digital översiktsplan hoppas vi kunna få fler personer involverade i den långsiktiga planeringen i kommunen. En dokumentversion finns också tillgänglig.

 

Kollage över Tranemo kommun

 

Samrådshandlingar och granskningshandlingar hittas under respektive flik längst ner på sidan.

Obs! Vi har uppmärksammat att det finns problem att öppna filerna ibland. Tryck på knappen ’uppdatera’ som dyker upp och så bör det fungera (ibland behövs det tryckas flera gånger)


Publicerad den 17 november 2022, senast ändrad den 2 januari 2024