Detaljplan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner. Har du frågor som rör detaljplaner, kontakta manda.schilleras@tranemo.se verksamhetschef samhällsutveckling Tranemo kommun. Eller se pågående detaljplaner nedan.

Undersidor

Processen att ta fram en detaljplan

Planprocessen består av flera olika steg, planbesked, samråd, granskning, antagande, överklagande och laga kraft. Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner.  

Tåstarp del av Tranemo 2:1

Pågående detaljplaner

Prioritetslista detaljplaner (preliminär) Syftet med listan är att stötta det tillväxtmål som Tranemo kommun tagit fram om 14 000 invånare 2035. Prioritering 1: Gudarp 3:45, 3:44 Källsvedjan Tranemo, industri, drivmedel, handel Gunnarsbo 1:5 och Skogarp 1:3, industri (extern plan) Skogarp 1:5 Dalstorp (Tryffelvägen), bostäder Ljungsnäs Gudarp 39:1, industriområde (extern plan) Turnwood Tåstarp 1:13, Tranemo, bostäder Radhusvägen…

en karta med penna och passare på.

Prioriterade detaljplaner från 2022 preliminär lista

Nedan är en planprioriteringslista på nya detaljplaner som Tranemo kommun prioriterar och som är politiskt antagna. Prioriteringen är uppdelad i prioritet 1 och 2. Planerna tas nu fram ller kommer att tas fram inom de närmsta åren. Utredningar och den demokratiska planprocessen kan dra ut på tiden vilket kan medföra att prioriteringslistan ändras utifrån olika…