Detaljplan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner. Har du frågor som rör detaljplaner, kontakta manda.schilleras@tranemo.se verksamhetschef samhällsutveckling Tranemo kommun. Eller se pågående detaljplaner nedan.

Undersidor

Detaljplan för Tranemo Park

Processen att ta fram en detaljplan

Planprocessen består av flera olika steg, planbesked, samråd, granskning, antagande, överklagande och laga kraft. Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner.  

Pågående detaljplaner

Prioritetslista detaljplaner (preliminär) Syftet med listan är att stötta det tillväxtmål som Tranemo kommun tagit fram om 14 000 invånare 2035. Prioritering 1: Gudarp 3:44, 3:45 Källsvedjan Tranemo, industri, drivmedel, handel Limmared 1:6 del av, Rosenlund Norra Skogarp 1:5 Dalstorp (Tryffelvägen), bostäder Ljungsnäs Gudarp 39:1, industri (extern plan) Gunnarsbo 1:5 och Skogarp 1:3, industri (extern plan)…