Detaljplan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner. Har du frågor som rör detaljplaner, kontakta Gislaved på 0371 – 810 00 eller skicka mail till kommunen@gislaved.se.

Undersidor

Processen att ta fram en detaljplan

Planprocessen består av flera olika steg, planbesked, samråd, granskning, antagande, överklagande och laga kraft. Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner. Har du frågor som rör detaljplaner kontakta Gislaved 0371 810 00 eller skicka mail till kommunen@gislaved.se.  

en karta med penna och passare på.

Prioriterade detaljplaner

Nedan är en planprioriteringslista på nya detaljplaner som Tranemo kommun prioriterar och som är politiskt antagna. Planer som antingen påbörjas eller ska påbörjas för detaljplanering inom kort. Prioriteringen är uppdelad i prioritet 1 och 2. Utredningar och den demokratiska planprocessen kan dra ut på tiden vilket kan medföra att prioriteringslistan ändras utifrån olika förutsättningar. Tranemo…