Inventering av ödehus

Står det några ödehus i din trakt? Vi behöver din hjälp!

ÖdeshusOld abandoned house in the countryside

Inventering av ödehus i Tranemo kommun har påbörjats och vi behöver din hjälp. Tillsammans kan vi täcka in hela vår kommuns yta och kanske ge nytt liv åt husen i form nya invånare eller nya företag. Det finns en attraktivitet i att kunna forma sitt egna hus men även bo ute på landsbygden. Inventeringen påbörjas i samband med ny översiktsplan och kan ta tid att genomföras.

Känner du till något ödehus? Äger du ett ödeshus som har en historia att berätta? Ta kontakt med olle.ekberg@tranemo.se. Tack på förhand!
(Observera att det är ej tillåtet att beträda ödehusen om du inte själv är markägare)


Publicerad den 28 maj 2021, senast ändrad den 5 juli 2022