Arkiv

Månadsarkiv för februari, 2019

Under hösten färdigställdes en strategi för belysning i Tranemo kommun. Kommunstyrelsen återremitterade då strategin till förvaltningen för att tydligare få…

25 februari – 3 mars i Ulricehamn, även om du bor i Tranemo kommun är du välkommen att delta. Under…

Välkommen till samverkansgrupp integration. Temat för dagen är gemensamma lägesbilder – hur samverkar polis, Tranemo bostäder och kommun för en…

Vintern har slagit till ordentligt och det gör tyvärr att vi har en del förseningar i sophämtningen. Låt era kärl…