Förseningar i sophämtningen

Vintern har slagit till ordentligt och det gör tyvärr att vi har en del förseningar i sophämtningen. Låt era kärl stå framme så försöker vi lösa det så snart som möjligt. Hjälp oss genom att hålla halkbekämpat och skottat runt sopkärlet.

För dig som haft 14 dagars tömning av det gröna kärlet vill vi återigen påminna om att du måste anmäla till renhållningen om du vill behålla det, annars övergår abonnemanget till 4:e veckas hämtning i samband med införandet av matavfallsinsamling.


Publicerad den 6 februari 2019, senast ändrad den 19 februari 2019 av