Arkiv

Nyheter i kategori Bygga, bo och miljö

Invasiva arter är arter som sprider sig snabbt och har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Tranemo Gymnasieskola genomför…

Funderar du på att sätta upp solceller? Då är det dags att skicka in ansökan nu. Regeringen har meddelat att…

Räddningstjänsten avråder från all eldning utomhus, det varma och torra vädret ökar risken för skogsbrand.

En avsmalnad gata och enkelriktning ska göra trafikmiljön vid Glasparken i Limmared säkrare. Under vecka 17 drar förbättringsarbetet igång. Den…

Med vårsol och vind kommer risken för gräsbrand. Fjolårsgräset blir snabbt torrt och tänder lätt med snabb spridning som följd.

Under de närmsta veckorna påbörjas avverkning i och omkring Limmareds samhälle. Före avverkning görs underväxtröjning. Avverkningsområdet är ca: 6-7 ha.…