Arkiv

Nyheter i kategori Bygga, bo och miljö

Förnyade vädervarningar planeras införas den 27 april istället för den 14 april. Tekniska lösningar i SMHIs infrastruktur behöver finjusteras och…

Under mars månad finns förslaget på ny Regional avfallsplan utställt för att ge berörda parter och allmänheten möjlighet att kommentera…

Du som ska bygga nytt, ändra eller riva kan behöva bygglov eller marklov. Nu finns det en e-tjänst som du…