Skolbusschaufför misstänks för rattfylleri

Uppdaterad 2019-03-01

Kommunkontoret i TranemoKommunkontoret i Tranemo

Det som har inträffat är mycket
allvarligt, hur kunde det ske och hur kan vi säkerställa att det inte sker
igen? Det är några av alla de frågor som kommunen har ställt till Bergkvarabuss
AB.

Kommunen har fått bekräftat från
bussbolaget att den aktuella chauffören aldrig mer kommer att köra för
Bergkvarabuss AB.

Bolaget bekräftar också att alkolåsets plombering var bruten när representant från Bergkvarabuss kommer fram till bussen, där chauffören blev stoppad av polisen. Bussen befinner sig nu på verkstad där alkolåset kontrolleras och en analys kommer att göras av all den komplicerade och detaljerade data som finns tillgänglig. Samtliga bussar går igenom en kontroll ca en gång per månad då körs en rapport på eventuella ”rödblåsningar” bland annat. ”Rödblåsning” innebär att någon har blåst för att starta bussen men alkolåset har indikerat på att personen inte är ren. Den aktuella bussen har aldrig visat några ”rödblåsningar”.

I avtalet som kommunen har med
Bergkvarabuss AB finns det högt ställda krav på säkerhet. Bergkvarabuss AB
uppfyller samtliga krav och har också rutiner och regler för bland annat droger
och alkohol. Det utförs stickprover med jämna mellanrum. Vid nyanställningar
begärs alltid utdrag från brottsregistret in, preskriptionstiden på dessa är
dock 5 år. I det aktuella fallet visades inga tidigare brott i registret.

För föräldrar med barn som åker
skolskjuts, kommunen och inte minst bussbolaget är det inträffade mycket
allvarligt och oförsvarligt, det är så klart något som aldrig får inträffa och
som ingen vill ska inträffa. Vi är oändligt tacksamma att ingen har kommit till
skada och nu kan vi bara arbeta för att säkerställa att något liknande inte
sker igen.

Bussbolaget håller nu på att ta fram
en åtgärdsplan som beräknas bli klar den närmaste veckan.

Uppdaterat 2019-02-27

Det som har inträffat är mycket allvarligt, hur kunde det
ske och hur kan vi säkerställa att det inte sker igen, det är frågor som kommunen
vill ha svar på.

I det avtal vi har med bussbolaget har vi från kommunen ställt
krav på att det ska finnas rutiner för att säkerställa att lagar och
föreskrifter som berör verksamheten följs. Det ska bland annat finnas rutiner
rörande droger, alkohol, medicin samt rutiner för att garantera att säkerhetskrav
på skyddsanordningar efterlevs.

Utifrån detta kommer vi att föra samtal med bussbolaget, det är viktigt att vi får en förklaring och redovisning, varför det som skedde kunde ske och att vi får se åtgärder och handlingsplaner som säkerställer att det inte händer igen.

2019-02-26

Under morgonen den 26 februari stoppades en skolbuss, busschauffören misstänkts för rattfylleri.  

Tranemo kommun ser mycket
allvarligt på det inträffade. Att framföra fordon i påverkat tillstånd är absolut
inte acceptabelt, än mindre när man ansvarar för andra människor.  

Tranemo kommun
kommer att granska avtalet med entreprenören och se vilka åtgärder vi kan vidta.
Vi har känt oss trygga med att leverantören har alkolås i alla bussar som
framförs. Vi förstår nu att det av någon anledning ändå gått att starta bussen.
 

Vi inväntar händelserapporten från entreprenören för mer besked om det inträffade.


Publicerad den 26 februari 2019, senast ändrad den 8 april 2019 av System