Arkiv

Årsarkiv för 2020

Med vårsol och vind kommer risken för gräsbrand. Fjolårsgräset blir snabbt torrt och tänder lätt med snabb spridning som följd.

”Tranemos näringsliv drabbas hårt i effekterna av coronakrisen. Statens insatser är en del, men inte tillräckligt. Kommunen riktar full kraft…

Med anledning av det läge vi befinner oss i just nu med coronavirus har polisen med sitt mobila kontor inte…

Under de närmsta veckorna påbörjas avverkning i och omkring Limmareds samhälle. Före avverkning görs underväxtröjning. Avverkningsområdet är ca: 6-7 ha.…