Arkiv

Månadsarkiv för juli, 2024

Nu finns det uppsatt QR-koder vid elljusspåren eller i närheten av dessa på närmaste anslagstavla i Fåle (Limmared), Hagatorpet (Tranemo),…

Allmänna utskottet har föreslagit Kommunstyrelsen att Tranemo kommun ska ansluta sig till den länsövergripande strategin för jämställdhet för perioden 2024…