Utbildning i att ta hand om stormfälld skog

Personal från kommunen får utbildning i hur man på ett säkert sätt tar hand om stormfälld skog

Personal inom kommunens tekniska sektion får här utbildning i hur man tar hand om stormfälld skog på ett säkert sätt. Det är kommunen själva som tar hand om vindfällda träd som finns på kommunens mark. Allmänheten får inte ta reda på träd som finns på mark som tillhör kommunen, det kan vara förenat med livsfara.


Publicerad den 4 februari 2019, senast ändrad den 4 februari 2019