Avgifter för stöd och service

Du får betala en avgift för de insatser du beviljas av kommunen. Storleken på din avgift bestäms av två faktorer:

  1. Vilka insatser du beviljats och
  2. Dina ekonomiska förutsättningar.

Kommunfullmäktige beslutar varje år om vilka taxor och avgifter som tas ut för de tjänster som kommunen erbjuder. För att du inte ska behöva betala för hög avgift eller tacka nej till insatser inom vård och omsorg finns en maxtaxa. Kommunen får aldrig ta ut högre avgift än maxtaxan. Maxtaxan är lika i hela landet och ändras varje år, för år 2023 är den 2 359 kr/mån.

I bilaga längst ner till höger kan du läsa mer om kommunens taxor och avgifter.

Vill du att en faktura skickas till en annan adress än din egen behöver du meddela oss din adressändring, du göra det genom att fylla i den här blanketten.

 


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 24 maj 2023