Avgifter för stöd och service

Du får betala en avgift för de insatser du beviljas av kommunen.

Vill du att en faktura skickas till en annan adress än din egen behöver du meddela oss din adressändring, du göra det genom att fylla i den här blanketten.

 


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 19 januari 2023