Preliminär beräkning av omsorgsavgift för villaboende

Din avgift för insatser inom äldreomsorg räknas ut utifrån din inkomst. Här kan du räkna ut din preliminära vård- och omsorgsavgift om du bor i villa.


Publicerad den 19 oktober 2023, senast ändrad den 12 januari 2024