Förebyggande Team Tranemo

Tidiga insatser hos äldre för att bibehålla god hälsa.

I Tranemo pågår ett samarbete mellan Tranemo kommun, Närhälsans vårdcentral, Tranehälsans vårdcentral samt Närhälsans rehabmottagning. Tillsammans är vi ett kompetent team av biståndshandläggare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter med bred kunskap om hela människan.

För oss är det viktigt att arbeta med förebyggande insatser. Därför erbjuder vi hälsofrämjande stöd och behandling så att du kan hålla dig frisk och må bra utifrån just dina förutsättningar.

Vi kan göra ett kostnadsfritt hembesök där vi tillsammans med dig tar fram en plan för hur du ska kunna bibehålla en god hälsa. Du kan ställa frågor och vi informerar om hur vi kan bistå dig.

Teamet vänder sig främst till dig som är äldre och inte har hemtjänst eller regelbunden kontakt med hälso- och sjukvården.

Ditt ärende ska inte vara akut

Kontaktuppgifter

Är du listad på Tranehälsans Vårdcentral är du välkommen att kontakta oss på
telefonnummer; 0325-134 13,
tisdag och onsdag kl 11.00-12.00

Är du listad på Närhälsans Vårdcentral är du välkommen att kontakta oss på
telefonnummer; 0325-472 10,
måndag-fredag kl 7.30-16.30

 


Publicerad den 13 april 2023, senast ändrad den 24 maj 2023