Skuldsanering

Kort om skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett. Du kan ladda ner den direkt alternativt beställa postleverans på www.kronofogden.se. Du kan också beställa ansökningsblanketten på Kronofogdens servicetelefon på telefonnummer 020 – 75 76 77.

Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig. Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla pengar över existensminimum går till att betala på skulderna och du får en betalningsplan som du ska följa. Lever du under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men utan betalningsplan. Efter fem år är du skuldfri.

Budget- och skuldrådgivare nås genom:
Telefon: 033-35 75 95
Telefontid: må-to kl 9.00-17.00


Publicerad den 21 december 2015, senast ändrad den 4 januari 2022

Adress

Borås Stads budget- och skuldrådgivning

Telefon: 033-35 75 95
Faxnummer: 033-35 51 50

Besöksadress
Stadshuset, Kungsgatan 55
501 80 Borås