Kommunal budget och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation.

Svenska sedlar och mynt

Lösningen kan bestå av:
Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
Råd om hur din ekonomi behöver förändras.
Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation. Råd som fokuserar på dina skulder.
Förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och Kronofogden.
Information om hur en skuldsanering går till.
Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Från och med 2013-01-01 är det Borås Stad som tillhandahåller budget- och skuldrådgivning för invånarna i Tranemo kommun.

» Läs mer om skuldrådgivning på Borås Stads hemsida

Budget- och skuldrådgivningen har ändrade telefontider v 25-30 må-tor kl 9.30-12.00 och helt stängt v 29.


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 22 juni 2021

Kontakt

Adress & öppettider

Måndag - Torsdag

09:30 - 16:30

Adress

Borås Stads budget- och skuldrådgivning

Telefon: 033-35 75 95
Faxnummer: 033-35 51 50

Besöksadress
Stadshuset, Kungsgatan 55
501 80 Borås