VA-taxa

VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgift 2022

Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. För en villa med en förbindelsepunkt och en tomtyta på 800 kvadratmeter ansluten till vatten, avlopp och dagvatten blir anläggningsavgiften  117 610 kronor.

Brukningsavgifter 2022

Mätaravgift

Denna avgift är beroende av mätarstorleken.
För en villa är avgiften 4 300 kronor/år.

Bostadsenhetsavgift

Villa, småhus och per lägenhet i flerfamiljshus räknas som en bostadsenhet. För industri- och verksamhetslokaler beräknas varje påbörjad 150 kvm lokalyta som en bostadsenhet.

Bostadsenhetsavgiften  är 713 kronor/år.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften är 34,34 kronor/kubikmeter vatten.

Alla avgifter är inklusive moms.

 


Publicerad den 27 januari 2016, senast ändrad den 9 mars 2022