VA-taxa

VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. För en villa med en förbindelsepunkt och en tomtyta på 800 kvadratmeter ansluten till vatten, avlopp och dagvatten blir anläggningsavgiften 114 700 kronor.

Brukningsavgifter

Fast avgift

Denna avgift är beroende av mätarstorleken.
För en villa är avgiften 3 816 kronor/år.

Lägenhetsavgift

En avgift per lägenhet (enfamiljshus likställs med en lägenhet) för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. För industri- och verksamhetslokaler beräknas varje påbörjad 150 kvm lokalyta som en lägenhet.

För en villa är avgiften 1 lägenhetsavgift, 630 kronor/år.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften är 30,58 kronor/kubikmeter vatten.

Alla avgifter är inklusive moms.

Hela VA-taxan finns som bilaga på denna sida.

 


Publicerad den 27 januari 2016, senast ändrad den 31 augusti 2020