Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vatten

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden behöver vattnet skyddas. Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda regler för att skydda vattnet på både kort och lång sikt.

Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa nio vattenskyddsområden i kommunen. Länsstyrelsen i sin tur beslutade, 2023-09-28, att upphäva Tranemo kommuns beslut vad gäller  vattenskyddsområdet samt vattenskyddsföreskrifterna i den del som avser Ölsremma vattenskyddsområde.

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköping har fastställt nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Grimsås vattenskyddsområde. Eftersom vattenskyddsområdet sträcker sig över kommungränsen in i Gislaveds kommun som tillhör Jönköpings län har de båda länsstyrelserna fastställt identiska skyddsföreskrifter i respektive län. Tidigare skyddsföreskrifter från 1973 har upphävts.

Efter Länsstyrelsens båda beslut finns det därför nio vattenskyddsområden i kommunen. De ligger i Dalstorp, Grimsås, Hulared, Ljungsarp, Ljungsnäs, Länghem, Nittorp, Sjötofta och Tåstarp.

Bestämmelser som gäller befintliga verksamheter, anläggningar och pågående markanvändning börjar gälla 2022-11-30. Om dispens från vattenskyddsföreskrifterna har sökts innan 2022-11-30 får den prövade verksamheten, anläggningen och markanvändningen fortsätta så länge dispensen eller tillståndet inte nekas. Dispens eller tillstånd söks hos Bygg- och miljönämnden Gislaved – Tranemo. För dig som bedriver verksamhet eller har en anläggning inom vattenskyddsområdet sök dispens eller tillstånd i god tid före 2022-11-30.

Mer information om vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vatten

Skyddsföreskrifter:

Dalstorp  Grimsås  Hulared Ljungsarp Ljungsnäs Länghem Nittorp Sjötofta Tåstarp 

Kartor över kommunens vattenskyddsområden:

Dalstorp  Grimsås Hulared Ljungsarp Ljungsnäs Länghem Nittorp Sjötofta Tåstarp


Publicerad den 2 januari 2020, senast ändrad den 12 mars 2024