Kent Haglund

Anläggningsarbetare på Gata Park Fjärrvärme Fiber

Du kan nå mig via e-post (kent.haglund@tranemo.se).