Aktuella projekt inom vatten och avlopp, VA

Ledningar i marken.

I kommunen pågår ständigt förbättringar och utveckling av infrastrukturen. Här presenteras  olika aktuella VA-projekt som berör vatten och avlopp så som VA-ledningar, reningsverk, vattenverk och vattentorn.

Ny överföringsledning Ljungsarp-Gölingstorp

En stor satsning görs genom anläggande av en ny överföringsledning för spillvatten från Ljungsarp till Dalstorp via Gölingstorp. I ett första skede undersöks lämplig ledningssträckning och därefter vidtar arbetet med tillstånd för ledningen. Byggstarten beräknas till vintern 2020-2021.

Totalrenovering av reningsverket i Grimsås

Reningsverket i Grimsås behöver genomgå en totalrenovering. Målet är att utforma ett nytt reningsverk med hög driftsäkerhet med en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Projektet beräknas påbörjas under juni 2020.

VA-strategi

Under 2019 och 2020 pågår arbetet med att att fram en VA-strategi för Tranemo kommun. Strategin ska peka ut färdriktningar och långsiktiga mål på ett översiktligt och övergripande plan för hela VA-verksamheten.


Publicerad den 24 mars 2020, senast ändrad den 25 februari 2021