Du som har tillstånd för färdtjänst

Person i rullstol på grön äng.

Du som har färdtjänsttillstånd:

 • tillståndet är alltid tidsbegränsat, personligt och får inte överlåtas till någon annan
 • du ska meddela förändringar i hälsotillstånd, planerad flytt och liknande till kommunen
 • du får själv hålla reda på när giltighetstiden gått ut och, om behovet då kvarstår, ansöka om ett nytt tillstånd i god tid
 • tillståndet kan förenas med vissa villkor eller begränsningar
 • folkbokför du dig i en annan kommun upphör tillståndet.

Själva resan

 • beställning av färdtjänstresor görs hos Bergkvarabuss AB på 0325-13 000
 • beställningscentralen är öppen från 06:00 – 22:00, alla dagar.
 • uppge namn och personnummer vid beställning av resa
 • inget färdtjänstkort krävs vid resa
 • man ringer och bokar senast 2 timmar före önskad avresa.

I resorna ingår, vid behov, hjälp

 • in och ur bilen
 • med säkerhetsbältet
 • med rimligt bagage
 • med för resan nödvändiga hjälpmedel
 • av chaufför med att ta dig till och från entré.

Ledsagare

 • anskaffas av innehavaren av tillståndet
 • ska beviljas av kommunen
 • ska kunna fungera som ett fullvärdigt stöd under resan
 • kommunen står för resekostnaden.

Medresenär som inte är ledsagare

 • får följa med på resan
 • du måste anmäla att medresenär följer med när du beställer din resa
 • ska påbörja och avsluta resan vid dina resmål
 • får betala efter rådande egenavgift.

Barn

Du får, i mån av plats, ta med egna barn under 16 år vid färdtjänstresa.

Husdjur

Färdtjänst är persontransport och husdjur får inte medfölja vid resa.

Undantag sker vid behov av assistanshund

 • såsom ledarhund, signalhund och servicehund
 • kräver läkarintyg och särskilt beslut.

Resa i annan kommun

Om du har frågor om resor i andra kommuner, utanför färdtjänstområdet, vänd dig till din färdtjänsthandläggare.

Sjukresor

Att resa till vårdcentral, lasarett och tandläkare, är inte en del av färdtjänst. Dessa resor betalar regionen.

Beställ din sjukresa: 020-91 90 90
Vid frågor angående sjukresor: 010-42 32 100

 


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 21 maj 2024