Färdtjänst

Titta gärna på filmen om färdtjänst så får du kanske en förklaring på dina frågor. Mer information finns längre ner på sidan.

Lång väg

Vem har rätt till färdtjänst?

Du kan beviljas färdtjänst om du har funktionshinder som varar mer än tre månader från ansökningstillfället.

Funktionshindret

 • kan vara fysiskt
 • kan vara psykiskt
 • ska innebära att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer.

Ansökan, utredning och beslut

En ansökan om färdtjänst ska göras till den kommun där du är folkbokförd.

 • Du kan använda blankett  eller e-tjänsten som finns på E-tjänster och blanketter, här på kommunens hemsida.
 • Blankett kan också skickas hem till dig genom kontakt med handläggaren.
 • Inkommen ansökan utreds av en handläggare på samhällssektionen.
 • En första ansökan leder ofta till att handläggaren ringer dig för att boka in ett hembesök.
 • I vissa fall krävs det ett läkarintyg.

Hjälp på resan

Chauffören kan hjälpa färdtjänstresenären

 • från entré in i bilen och till resmålets entré
 • med säkerhetsbältet
 • med rimligt bagage
 • med de hjälpmedel som behövs för själva resan.

Vad är skillnaden på färdtjänst och sjukresor?

Till att börja med är det kommunen som ansvarar för färdtjänst och regionen som ansvarar för sjukresor.

Färdtjänst

Färdtjänst är en gemensam transportform, som efter prövning av behov, är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Det är alltså en persontransport från en punkt till en annan inom Tranemo kommun eller till och från den
egna kommunen och någon kommun som ingår i färdtjänstområdet.

När beviljas inte färdtjänst?

Färdtjänst beviljas inte

 • när allmänna kommunikationer saknas eller går vid opassande tider
 • enbart vid avsaknad av körkort
 • resor som bekostas av det allmänna som till exempel sjukresor, skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Sjukresor

Regionen betalar ut ersättning och anordnar sjukresor.

En sjukresa kan vara något av följande

 • en resa till och från läkarvård
 • en resa till och från sjukvårdande behandling
 • en resa till och från behandling utförd av tandläkare eller tandhygienist.

 


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 21 maj 2024