Träffar för utlandsfödda föräldrar med barn (0–6 år) på Öppna förskolan!

 

Pappa bär två barn ett tredje barn springer på en äng.

På Öppna förskolan arbetar Nina och Frida och här kan ni träffa andra föräldrar och barn. Det är gratis att komma hit och du är med ditt barn under hela tiden. Vi har olika leksaker som ni och ert barn kan leka med och ett rum där man kan rita och måla.

På träffarna umgås och pratar vi med varandra och har en samling då vi sjunger barnsånger tillsammans. Till varje träff har vi bjudit in personer som informerar om olika ämnen.

Datum för träffarna:

  • 20 mars – Vi berättar om Öppna förskolan och bjuder på fika
  • 17 april – Åsa från biblioteket pratar om böcker och barns språk
  • 8 maj – BVC sköterskan är med och informerar om vaccin och sjukdomar
  • 22 maj – Information om hur förskolan fungerar
  • 5 juni – Information från AME (Arbetsmarknadsenheten) och information från studie och yrkesvägledare.

Tid: 10.00-12.00
Plats: Öppna förskolan på familjecentralen, Storgatan 40 B


Publicerad den 26 januari 2024, senast ändrad den 12 mars 2024

Kontakt