Tillsammans för barnet

Föräldrastöd till familjer med barn i åldern 0–9 år.

Barn-i-mossa_skogsbarn

Livet som förälder kan ibland kännas som en berg- och dalbana, ibland hamnar man i svårigheter av olika slag. Som förälder är du rustad för att klara av mycket av svårigheterna men ibland kan man behöva råd, stöd och vägledning i sitt föräldraskap. Upplever du att du behöver detta kan du vända dig till ”Tillsammans för barnet”.

Det finns många saker som kan vara svåra i en familj och som man kan behöva hjälp med så som:

● Förebygga och hantera konflikter
● Stärka relationen mellan föräldrar och barn
● Få hjälp med struktur och rutiner i vardagen
● Bli stärkt i sin föräldraroll

Insatsen är kostnadsfri. Vi har tystnadsplikt och ingen journal förs.

Hur går det till?
Insatsen pågår under en period av 4–7 månader. När ansökan har kommit in tar vi kontakt med er vårdnadshavare via telefon och bokar ett första möte. På första mötet kartlägger vi nuläget och hur ett önskat läge ser ut. Med detta som utgångspunkt föreslår teamet lämplig form av föräldrastöd. Insatsen följs upp kontinuerligt under insatstiden.

Vilka är vi i teamet?
● Nina Keuneke, Specialpedagog på Öppna förskolan. Tel. 0702-08 92 35
● Sara Gotting, Familjepedagog på Sociala stödteamet. Tel. 0703-98 28 05
● Frida Rylander, Förskollärare på Öppna förskolan. Tel. 0325-57 61 90

Vi arbetar med följande:

  • Family-Check-Up
  • Föräldraskap i Vardagen
  • Alla Barn i Centrum
  • Trygghetscirkeln
  • Barnorienterad familjeterapi
  • Spädbarnsmassage
  • Lilla öppna förskolan
  • Råd och stödsamtal
  • Samverkan förskola/skola

Vem kan ansöka?
Föräldrar med barn 0-9 år Boende i Tranemo kommun

Hur ansöker man?

Ansökningsblankett hittar du till höger på sidan under rubriken Blanketter och E-tjänster, Ansökan Tillsammans för barnet

Ansökan skickas till:

Lärandesektionen
Tranemo kommun
Barn- och elevhälsochef
514 80 Tranemo.

Mer information om Tillsammans för barnet finns att läsa i foldern

Tillsammans för barnet


Publicerad den 2 februari 2024, senast ändrad den 12 juli 2024

E-tjänster och blanketter

Kontakt