Tillsammans för barnet

 

Barn-i-mossa_skogsbarn

Föräldrastöd till familjer med barn i åldern 0–9 år.

Livet som förälder kan ibland kännas som en berg- och dalbana, ibland hamnar man i svårigheter av olika slag. Som förälder är du rustad för att klara av mycket av svårigheterna men ibland kan man behöva råd, stöd och vägledning i sitt föräldraskap. Upplever du att du behöver detta kan du vända dig till ”Tillsammans för barnet”.

Vi arbetar med följande:

  • Family-Check-Up
  • Föräldraskap i Vardagen
  • Alla Barn i Centrum
  • Trygghetscirkeln
  • Barnorienterad familjeterapi
  • Spädbarnsmassage
  • Lilla öppna förskolan
  • Råd och stödsamtal
  • Samverkan förskola/skola

Hur ansöker man?

Ansökningsblankett till Tillsammans för barnet

Ansökan skickas till:

Lärandesektionen
Tranemo kommun
Barn- och elevhälsochef
514 80 Tranemo.

Mer information om Tillsammans för barnet finns att läsa i foldern

Tillsammans för barnet


Publicerad den 2 februari 2024, senast ändrad den 10 april 2024