Språkstimulera mera!

 

Välkomna till Öppna förskolans språkverksamhet! En språkverksamhet för föräldrar/vuxna som har barn med sen språkutveckling.

Syftet med Språkstimulera mera är att du som förälder ska få verktyg för hur du kan språkstimulera ditt barn hemma. På träffarna möter du andra föräldrar och barn med liknande behov och får testa språkstimulerande aktiviteter tillsammans med ditt barn. Vid varje tillfälle har vi en sång- eller sagostund. Vi som håller i träffarna heter Nina Keuneke (specialpedagog) och Frida Rylander (förskollärare).

Om du upplever att ditt barn har en sen språkutveckling, anmäl dig och ditt barn (2–5 år) till fem tillfällen med start 19 februari. Vi ses på måndagar kl. 16.00 – 17.00 i Öppna förskolans lokaler på Familjecentralen i Tranemo.

Datum för träffarna:

  • Måndag 19 februari – Besök av Ebba Almsenius. Ebba är legitimerad logoped inom Barn- och elevhälsan i Härryda kommun och har arbetet i 15 år med barn och ungdomar med NPF och autism. På senare år inom skola och med elever som hamnar i språklig och kommunikativ sårbarhet. Ebba kommer hålla en kortare föreläsning om barns språk och vid tillfället finns också möjlighet för er att ställa frågor till Ebba.
  • Måndag 26 februari – Information om bild- och tecken som stöd, tillverka ditt eget bildstöd.
  • Måndag 4 mars – Information om hur ni kan använda sagor för att stimulera språket.
  • Måndag 11 mars – Besök på biblioteket. Information om Äppelhyllan och Språktåget.
  • Måndag 18 mars – Information om Praxis alfabetet samt hur ni kan använda spel och pussel för att stimulera språket.

Anmäl ditt intresse till: familjecentralen@tranemo.se OBS! begränsat antal platser


Publicerad den 2 februari 2024, senast ändrad den 7 februari 2024

Kontakt