Föräldrar till barn och ungdomar med NPF-diagnos

 

Händer i ett möte.

Välkommen till Familjecentralen för att träffa andra vårdnadshavare/viktiga vuxna till barn (förskola-åk 6) med en NPF-diagnos. På träffarna har ni möjlighet att samtala och byta erfarenheter. Barn-och elevhälsans psykolog närvarar på träffarna och svarar på frågor som kan komma upp.

Enklare kvällsfika finns till självkostnadspris.

Datum för träffarna är:

  • 29 januari
  • 4 mars
  • 8 april
  • 13 maj
  • 17 juni

Kl 17.30-19.00 i Öppna förskolan lokaler på Familjecentralen i Tranemo, Storgatan 40 B


Publicerad den 2 februari 2024, senast ändrad den 2 februari 2024

Kontakt