Barn och familj – Soc på nätet

Hitta din fråga eller andra frågor som kan vara av intresse

Använd Sök (ctrl F) för att hitta det du är intresserad av. Klicka på knappen ctrl och F så kommer ett sökfält fram längst upp på sidan, där kan du sedan skriva in det ord som du letar efter i innehållet.

Frågor och svar

Oro för barn, inkom december 2023

Smeknamn: Orolig

Fråga:

Hej!
Jag har en fråga angående ett barn som blir utsatt av psykisk misshandel men önskar inte att frågan skriva ut publikt. Kan jag skicka frågan utan att den publiceras?

Mvh Elsa

 

SVAR:

Hej Elsa

Om du är boende i Tranemo kommun så hänvisar vi dig att ta kontakt med socialtjänstens mottagningsenhet som du når på telefonnummer 0325–576210. Hit kan du, om du vill, vända dig anonymt för att få hjälp med dina frågor. Du har även möjlighet att anmäla din oro anonymt. Detta leder i så fall till att socialtjänsten kontaktar barnens vårdnadshavare för att göra en förhandsbedömning för att avgöra om utredning ska inledas eller ej, i vissa fall inleds utredning direkt utifrån att informationen i anmälan är så pass allvarlig. Är du boende i annan kommun så kan du eftersöka information hos deras socialtjänst om hur du kan få hjälp i din fråga.

 

Mvh

Lilla soc

Flytta utomlands, inkom augusti 2023

Smeknamn: Kantorn

Fråga:
Jag har en undran. Jag har blivit placerad på ett skyddat boende tillsammans med mitt barn, under 1 år. Enlogt socialtjänsten finns ingen hotbild men ett skyddsbehov återstår. Hotbilden från personen är inte längre aktuell och jag kan flytta tillbaka till samma område trots att personen bor kvar där. Utredning pågår kring barnet fortfarande utifrån hur jag kan skydda barnet. Till saken hör att det aldrig har funnits en hotbild från den här personen, utan ett gräl ledde till en orosanmälan där socialtjänsten själv bedömt hotbild men som dom nu tagit tillbaka. Barnet va inlagd på sjukhus i 3 dagar, där jag lät personen komma och hälsa på, äcen sov en natt på sjukhus. Nu menar barnhandläggaren att jag inte kan skydda barnet från hotbilden( som inte ens finns ens enligt dom själva) och det ska nu startas en yn utredning kring om han ska placeras. Barnet har alltaå inget lvu eller någon insats eller något ”på” sig.
Jag har tidigare funderar på att flytta utomlands. Jag har nu fått en möjlighet att flytta utomlands, men inom EU med allt ordnat där. Om jag flyttat nu, under utredningen, vad händer med utredningen då? Avbryts den då? Eller fortsätter utredningen i det landet vi flyttar till isåfall? Och om/när vi flyttat tillbaks till Sverige, tas utredningen upp på nytt då? Eller preskriberas den.
//Mvh en något förvirrad förälder.

SVAR:

Hej

Tack för din fråga.

En utredning som inletts enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen med stöd av 11 kap 2 § socialtjänstlagen gällande barn får max pågå i fyra månader. Detta innebär inte att en utredning ska ta så lång tid, utan det kan också göras en bedömning på kortare tid. Socialtjänsten har en skyldighet att slutföra den utredning som inletts, detta gäller oavsett om man flyttar till en annan kommun eller utomlands.

Om socialtjänsten i utredningen inte kan kartlägga hotbilden och inte heller finner briser vad gäller din förmåga att skydda barnet så är det osannolikt att man ansöker om vård enligt LVU. Det är snarare så att man gör bedömningen att barnet inte behöver insatser eller så kommer det föreslås insatser som du som vårdnadshavare behöver lämna samtycke kring. Risken om man väljer att inte bidra till utredningen är att det är svårare att bedöma huruvida du som vårdnadshavare kan tillgodose ditt barns behov.

Vår lagstiftning gäller i Sverige, så hur behjälpliga andra länder inom EU kommer att vara är svårt att säga. Om utredningen avslutas med bedömningen att ansöka om LVU så kan detta genomföras även om man flyttar, det handlar i så fall om att man kommer behöva kommunicera med andra länder och sedan är det olika hur behjälpliga de kan vara, eftersom LVU-lagstiftningen också är en lagstiftning som finns i Sverige och inte i andra länder. Fattas beslut om LVU så kan det gälla även i er frånvaro och då kan det kvarstå när ni kommer tillbaka till Sverige igen.

Mvh
Lilla Soc

Frågor som är inkomna 2021

Smeknamn: Blop

Rubrik på fråga: Bup och droger

Fråga: Bup Fick veta att jag ta droger, jag är under 18 kommer de kontakta soc? Om svaret är ja så kommer soc kontakta mina föräldrar?

 

Svar:

Hej Blop.

Tack för din fråga. BUP är en av de verksamheter som har skyldighet att anmäla till socialtjänsten enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen om de misstänker att ett barn far illa. Att få vetskap om att ett barn tar droger kan vara skäl för en anmälan.

När socialtjänsten får in en anmälan på ett barn kontaktas vårdnadshavare och den unge.

Hälsningar Lilla soc på nätet

 


 

Smeknamn: Utfrågare

Rubrik på fråga: Orosanmälan utredning

Hej! Orosanmälan gjort den 7/10. LSS kontakt. Mina flickor bor fortfarande med mig och jag har ensam vårdnad. Vi har köpt flygbiljetter för att träffa familjen i USA och fira tillsammans jul och nyår. Kan Soc förhindra oss från att resa ?

Svar:

Hej Utfrågare,

Rent generellt kan socialtjänsten inte hindra er från att resa utomlands. Enda gången socialtjänsten skulle kunna hindra er från att resa utomlands är om det föreligger ett behov av skydd enligt Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga.

Vårt tips är dock att ha en dialog med ansvarig socialtjänst.

Hälsningar Lilla soc på nätet

Smeknamn: Nisse

Rubrik på fråga: Drogtest barn

Hej, Min 14 åring har börjat med droger men verkar inte helt lätt att få drogtester gjorda. Ska man behöva betala dom själv, när man väl kommit igenom läkarbesök osv som tar en evighet. Behöver ju hjälp med detta NU

Svar:

Hej Nisse,

Förstår att du hamnat i en tuff situation och att du vill gör det så bra du kan för din 14 åring. Om man som förälder söker sig till vården för hjälp med drogtester stämmer det att man får bekosta dem själv.

Har du som förälder en oro för din ungdom kan du vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp och de kan i vissa fall innefatta drogtester. Det finns också olika former av öppenvård som du som förälder kan ta hjälp av som exempelvis Mini-Maria som finns i en del kommuner, bland annat Tranemo kommun. Hos Mini-Maria kan man som förälder och som ungdom får råd och stöd utifrån drogproblematik.

Hälsningar Lilla soc på nätet

Smeknamn: Melissa orolig mamma för syskon barn

Rubrik på fråga: Vad händer om soc inte kommer farm till någonting

Hej för tag sen min syster en orosanmälan att miss tänker att slagit sin bonus son fast inte gjorde det och soc sa det skulle höra av sig veckan efter men ingen hörs på nästa fyra veckor vad händer så fall

Svar:

Hej Melissa orolig mamma för syskon barn

Tack för din fråga,

I de fall där det inkommer en orosanmälan till socialtjänsten där det finns en misstanke om våld ska socialtjänsten inleda en utredning. Har socialtjänsten inte hört av sig inom utsatt tid kan man alltid ringa dem och fråga varför ni inte hört något. När en utredning inleds innebär de att socialtjänsten ska hämta in den information som behövs för att kunna utreda om det finns behov av insatser. Detta kan ske genom samtal med vårdnadshavare, barn eller med exempelvis skolpersonal och viktiga släktingar.

Hälsningar Lilla soc på nätet

Smeknamn: Fundersam fostermorsa

Rubrik på fråga: Har dom rätt att göra detta??

Nu är det så att jag har en son på 17 år. Han är fosterplacerad hos oss och har varit det i x antal år. Vi ser honom som vårt egna barn och han ser oss som sina föräldrar då han inte har några andra. Vi är i stort sätt hans enda trygghet, då han inte har mycket biologisk släkt kvar och den lilla han har, har han knappt kontakt med. Han har haft drogproblem som yngre, det var därför han från första början flyttat till oss då vi jobbar inom förstärkt vård via ett privat företag. Det enda han behövde var någon trygghet samt någon som tog hand om honom. Sedan han flyttade till oss har han bara gått från klarhet till klarhet och det instämmer hans soc med. Allt var perfekt och har rullat på bra dom senaste 2 åren och det togs upp på tal att han skulle få en vanlig placering hos oss. Men sen ett tag tillbaka har vi nu börjat bråka väldigt mycket om småsaker, och för oss är det inga problem då han är tonåring och det är det vi räknar med. Det tjafsas om städning, hemmatider osv… Vi är ganska noga med att ge honom konsekvenser när han missköter något då vi är noga med att alla ska hjälpa till hemma och respektera varandra, så kommer han hem sent (väldigt sent utan att höra av sig varför) så kan han behöva komma hem tidigare en vecka eller liknande. Men han har väldigt svårt att förstå varför vi ”straffar” honom som han kallar det. Därför har han börjat kontakta soc om hur elaka vi är vilket han gör bara för att markera att det inte är okej att vi ”straffar” honom. Detta har lett till mer allvarliga bråk hemma som kan bli ganska intensiva. Han överdriver en massa för soc och vi har försökt förklara det och visa upp mönster. Nu har soc sagt att det får vara nog, att det inte fungerar att vi bråkar så mycket som vi gör hemma. Han vägrar acceptera våra regler och vi vill inte släppa alla regler när det är såhär. Soc har sagt till oss nu att han ska omplaceras, och hans kommun är långt bort vilket gör att han varken har skola, kompisar, familj eller något här. Han själv har sagt till soc att han absolut inte vill flytta utan lösa detta då han annars lär flytta ifrån allt han har. Men nu har soc bestämt att han ska flytta, men han vet ej om det än. Soc bad oss att ta på oss ansvaret över flytten, de skrev ett tal som vi måste plugga in där vi säger att vi inte orkar med det här längre och ber om ursäkt för att vi varit så dumma mot honom och förklarar att vi inte orkar mer, trots att det är det sista vi vill. Soc tvingar alltså mig att berätta för min son att jag inte vill ha kvar honom och att jag tänker låta alla hans sår och tryggheter rivas upp igen. Kan soc verkligen göra såhär? Ta bort hans enda trygghet och tvinga oss att berätta att det är vi som bestämt detta? Det känns förj****gt rent ut sagt. Tacksam för svar MVH en förtvivlad mamma!

Svar:

Hej fundersam fostermorsa,

Utifrån din fråga och din beskrivning av situationen är det tydligt att ni har hamnat i en svår situation för samtliga inblandade.

I vår frågelåda kan vi inte gå in och ge svar på specifika ärenden eftersom vi inte har hela bilden, och inte heller kan eller ska uttala oss om en annan socialtjänst agerande.

I de fall ni som familjehem upplever er felaktigt behandlade ska ni i första hand prata med er familjehemssekreterare, går inte det kan ni vända er till dennes chef. Går det inte på detta sätt finna en lösning eller en bra förklaring kan ni som familjehem vända er till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få handläggningen av ärendet granskat.

Hälsningar Lilla soc på nätet

Smeknamn: Inte så insatt…

Rubrik på fråga: Vad gäller?

Hejsan,

Jo, om en vårdnadshavare blir anklagad/misstänkt för något som leder till polisanmälan, har denne då rättighet att få veta vad det är han/hon är anklagad för, för att få chans att försvara sig? Eller stänger man ute den vårdnadshavaren från utredningen och tar ifrån denne barnet tills vidare?

Tack.

Svar:

Hej inte så insatt,

Tack för din fråga.

När socialtjänsten inleder en utredning får man som vårdnadshavare information om varför en utredning har inletts. I de fall en socialtjänst omhändertar barn så måste socialtjänsten lämna information kring varför barnen omhändertas. Finns det en polisanmälan och en pågående utredning hos polisen kan socialtjänsten inte lämna alla detaljer kring vad som står i polisanmälan utifrån att kan råda förundersökningssekretess. I takt med att polisens utredning löper på kommer den som är anklagad/misstänkt få ta del av misstankarna och få chans att försvara sig.

Hälsningar Lilla soc på nätet

Smeknamn: fundersam tjej

Rubrik på fråga: lag om drogtest

hej, jag har fått en anonym orosanmälan om att jag röker hasch (vilket jag inte gör) & jag ska på möte med soc om några dagar och jag är rädd att jag måste ta drogtest då eftersom jag har svårt att kissa framför andra människor. Men min mammas kille berätta att man inte är tvungen att ta drogtest då det är en anonym anmälan. jag har testat att söka å läsa på olika sidor men hittar inte riktigt något, vet ni ifall detta stämmer eller inte? & vilken lag är det isåfall? jätte tacksam för svar

Svar:

Hej fundersam tjej,

Tack för din fråga,

Det finns ingen lag som medför att socialtjänsten vid en orosanmälan kan kräva dig på drogtest. Det spelar ingen roll huruvida anmälan är anonym eller inte.

Hälsningar Lilla soc på nätet

Smeknamn: ”..”

Rubrik på fråga: Vad kan hända

Hej jag är 17 år gammal och fyller 18 om 2 måander ca jag fick tillåtelse att plugga i En stad 4 timmar från mitt hem nu har ja bort här i ca 2 år snart trivs här älskar skolan och mår bra men hsr haft så mycket problem med mitt boende då jag flyttat runt för att folk behandlar mig dåligt mamma vet om allt det här. Mamma tvinga mig flytta från min tjej vän redan för 2 dagar sen då jag är 1-2 timmar frpn sthlm nu går inte till skolan inget är hos min morbror och vet inte vad som kommer hända socialen är jätte seg dom skulle kontakta mig senast igår till fredag. Hemma i den staden jag växte upp i går inte att flytta tillbaka mår inte bra där jag och mamma har inte samma tänkande och krokar och tjafsar mycket. Mammas ekonomi gjorde mig så ledsen att alla andra kunde få saker och inte jag så jag snodde saker o polisen tog mig samma dag fick ha rättegång men tog bara skiten fr de va inte rätt o efter den händelsen hsr ja aldrig gjort om det. Sen min pappa är inte världens bästa han lämna mig i 4 års åldern och kom tillbaka när han känner för de efter 8 år sen 4 år 2 år 1 år min pappa har suttit inne i psyket fängelset och massa skit sitter han i skit får inte ha kotnakt med han av socialtjänsten de därför jag inte heller vill vara i den staden ja växte upp i. All den här informationen vet socialen om men de så stressade för dom ringee inte igår eller idag då blir de i mon så tänkte om ni kunde ge mig lite snabbare svar om ni vet vad som kan ske och vad för svar ja kan få om jag kommer få boende stöd eller bli omplacerad hos en familj

Svar:

Hej ”..”

Av din fråga förstår vi att du har haft det tufft och att det finns en oro kring hur det ska bli framöver. Vår frågelåda ger dock inga snabba svar så förhoppningsvis har socialtjänsten som du haft kontakt med redan tagit kontakt med dig. Vi kan inte svara på hur socialtjänsten som du har kontakt med kommer agera utan de gör bedömningar utifrån vad du ger dem för information. Tipset vi kan ge dig är att ha kontakt med din socialtjänst och fråga en extra gång om något som de säger är otydligt.

Hälsningar Lilla soc på nätet

Smeknamn: Ankan

Rubrik på fråga: Blir soc inkopplat efter rattfylla

Har en väninna som körde av vägen i alldeles för hög fart. Säker alkoholpåverkad och drogpåverkad. Hon har två barn som just nu bor hos pappa för hon inte är kapabel att ta hand om dina barn. Blir soc automatiskt inkopplad eller måste man ringa själv in?

Svar:

Hej Ankan,

Tack för din fråga,

Polisen har liksom alla andra som arbetar inom offentlig verksamhet i samhället en anmälningsskyldighet om det finns en misstanke eller oro om att ett barn far illa enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen. Trafiknykterhetsbrott skall anmälas till socialtjänsten eftersom det finns en påtaglig risk att barn kan komma till skada om deras föräldrar kör onyktra. Således blir socialtjänsten inkopplad om en anmälan görs.

Hälsningar, Lilla soc på nätet

Smeknamn: orolig mamma

Rubrik på frågan: När omhändertas barn?

Fråga:

Hej jag gick själv häromdan till socialen eftersom att jag och min sambo bråkar i perioder framför vår dotter, sen har han knuffat mig någon enstaka gång också. Soc gör nu utredning och undrar vad det är för utredning, är det samma som om någon annan hade gjort orosanmälan? Jag fråga ju liksom bara om hjälp för jag vill kunna få stöd och kanske kunna fixa så att min sambo kan göra utredning då han själv vet att han har add. Kan dem tvinga han att göra utredning? Och dem kan väl inte ta våran dotter ifrån oss då jag endast fråga om hjälp ifrån dem.

Svar:

Hej orolig mamma,

Tack för din fråga.

När det inkommer en anmälan till socialtjänsten om att det förekommit våld i hemmet är socialtjänsten skyldig att inleda en utredning. Kommer man själv till socialtjänsten och lämnar information likt den du beskriver tar socialtjänsten det som en orosanmälan. Oavsett hur informationen inkommer till socialtjänsten och från vem är det samma typ av utredning som görs, men vad som ska utreda skiljer sig beroende på vad oron handlar om. Har du själv bett om stöd är det en del i utredning att utreda vilket stöd som skulle kunna vara till hjälp för er och er dotter.

Socialtjänsten kan inte tvinga din sambo att genomgå en utredning utan vill han utredas för ADD är det sjukvården han behöver vända sig till. Du kan inte ta dessa kontakter åt honom utan enbart hjälpa honom att komma rätt.

Hälsningar Lilla soc på nätet

Smeknamn: Orolig mamma

Rubrik på frågan: Ang sovande barn i bilen

Om ett litet barn, säg ca 2 år gammal, lämnas sovande i bilen på hösten då det inte är varmt ute i ca 20-30min medans någon handlar. Förbipasserande ser detta å agerar så att räddningstjänsten tar sig in i bilen men det visar sig att det inte förelåg nån fara. Låt säga att det går en orosanmälan till socialtjänsten pga händelsen. Är detta då en grund till att öppna en utredning el till å med ett omhändertagande av barnet även om alla omständigheter i övrigt är bra å allt är ”normalt” i övrigt.

Svar:

Hej Orolig mamma,

När det inkommer en orosanmälan till socialtjänsten ska det göras en förhandsbedömning för att avgöra om utredning ska inledas eller ej, i vissa fall inleds utredning direkt utifrån att informationen i anmälan är så pass allvarlig. Svaret på din fråga är alltså att socialtjänsten kan inleda en utredning för att utreda om det finns behov av insatser. Omhändertagande av barn är en stor åtgärd och det sker bara om det finns allvarliga och påtagliga risker att barnets hälsa och utveckling kan komma till skada om inget förändras.

Hälsningar Lilla soc på nätet

Smeknamn: Fundersam pappa

Rubrik på frågan: Omhändertagande av barn.

Jag och min fästmö fick barn för över 4 år sedan. Under tiden som min fästmö var gravid så fick vi flera orosanmälningar på oss som ställde till det för oss ganska rejält. En vecka efter förlossningen så kom socc och hämtade både mej, min tjej och våran son och körde ner oss till ett utredningshem i Hagfors. Där fick vi stanna i 8 veckor och när dom 8 veckorna hade gått så fick vi veta att våren son inte skulle få bo med oss utan att han skulle bli fosterhemsplacerad. Jag och min fästmö vart oerhört irriterade. Eftersom att vi fick läsa utredningspapperen efteråt och hittade väldigt många felaktiga anklagelser och grunder till att dom hade tagit vårat barn ifrån oss. Vi har länge haft tanken på att skaffa ett barn till. Eftersom att vi har bättre förutsättningar nu för att få behålla vårat barn. Men kan dom även ta vårat andra barn ifrån oss Eftersom att dom tog vårat första barn?

Svar:

Hej Fundersam pappa

Ett barn kan bara omhändertas om det gjorts en grundlig utredning som visar på att det finns allvarliga brister i föräldrarnas föräldraförmåga. Om det är så att ert första barn är omhändertaget så kan det eventuellt bli så socialtjänsten inleder en utredning om oron kring er föräldraförmåga kvarstår.

Hälsningar Lilla soc på nätet

Smeknamn: Fundersam

Rubrik på din fråga: Orosanmälan från BUP som slutar i samtal med barnets andra förälder

Din fråga:

Hej!
Om det kommit en orosanmälan till Soc från BUP om att barnets separerade föräldrar har svårt att ha en dialog, kan man då från Soc sida tvinga de båda separerade föräldrarna att gå på samtal tillsammans utan barnet för att träna på kommunikationen? Den kommunikation som krävs för att barnets aktiviteter/vardag såsom hämtning/lämning/skola/aktiviteter ska fungera finns helt klart idag redan. Kan de bli tvingade till ytterligare?

Svar:

Hej Fundersam

Tack för din fråga.

När socialtjänsten tar emot en anmälan görs en förhandsbedömning kring huruvida utredning ska inledas eller inte. Inleds en utredning är det för att det finns skäl att tro att de kan komma att bli aktuellt med insatser från socialtjänsten. Av det du beskriver i din fråga verkar ni ha en viss dialog kring barnet och socialtjänsten kan inte tvinga föräldrar att gå i samarbetssamtal mot föräldrarnas vilja, men socialtjänsten kan erbjuda och föreslå stöd i form av samtal om de kan gynnar barnet.

Hälsningar Lilla soc på nätet

______________________________________________________

Smeknamn: snowwomen

Rubrik på din fråga: Ang barn

Din fråga:

Hej. Jag har 2 barn som jag ej få kontakt med. Vi har varit i tings rätten och de gick på vad barnen sa att de inte vill träffa mig. De finns ingen anledning Varöfr de inte vill. Men den stora anledning är mitt ex. Han vill inte att jag ska ha kontakt med barnen. Han gör ingenting för att vara medgörlig. Han gör så jag varken får prata el träffa barnen. Socialen föreslog att jag och barnen skulle gå till dem så barnen fick berätta själva vad de kände men tyckte inte mitt ex och Efter som han har ensam vårdnad så kan de inget göra. Om inte soc kan hjälpa mig vem kan då göra det. Jag kan inte bara glömma mina barn. Jag får ingen chans att prata med mina barn. Mitt ex säger att barnen hör av sig när de är redo. De har gått 3 år snart

Svar:

Hej snowwomen

Tack för din fråga.

I första hand kan du vända dig till familjerätten för att försöka få till samarbetssamtal mellan dig och barnens pappa för att på sätt kanske hitta en väg i hur du kan få umgänge med dina barn. Går det inte finna ett sätt att komma överens med kring umgänge kan du vända dig till Tingsrätten för att göra en ny stämningsansökan och yrka på att få rätt till umgänge.

Av din fråga framgår dock inte huruvida det finns en dom avseende hur eventuellt umgänge ska se ut.  För om en förälder nekas umgänge med sina barn trots att det finns upprättad dom om detta, ska denne förälder åter igen vända sig till Tingsrätten för att driva sin fråga här.

Grunden i lagstiftningen är att barn har rätt till sina föräldrar, men det medför att barnen även har rätt att säga att de inte vill ha kontakt. Enligt lagstiftning är familjerättens uppgift att göra en objektiv utredning, det vill säga att förutsättläsningslöst utreda båda föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov. Uppkommer under utredning motsägelsefulla uppgifter ska detta framkomma i utredningen. Familjerätten har i sin utredning skyldighet att granska de uppgifter som inkommer.

Hälsningar Lilla soc på nätet

______________________________________________________

Smeknamn: Orolig förälder

Din fråga: Om ena föräldern har blivit dömd för narkotikabrott och föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men de bor separat och barnet bor just nu med den som blivit dömd, vad kan soc göra i ett sådant fall?

Svar:

Hej Orolig förälder.

Tack för din fråga.

Vid gemensam vårdnad har ni som föräldrar ett delat ansvar för att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda och är skyddat.

Det primära ansvaret för ett barns skydd ligger på vårdnadshavarna och om det finns brister hos den ene åligger det den andra vårdnadshavaren att ta ett större ansvar. Det är först när båda vårdnadshavarna bister i sin förmåga att tillgodose barnets behov som socialtjänsten kan agera.

Hälsningar, Lilla soc på nätet

______________________________________________________

Smeknamn: Maktlös inför myndighet

Rubrik på fråga: Mammans ord väger alltid tyngst?

Din fråga:

Jag skulle gärna vilja ha ett rakt och ärligt svar; varför verkar det som att man oftast tar mammans parti och lyssnar på hennes version i vårdnadstvister? En känslig fråga 2021, men jag antar att det finns ett vettigt svar på detta. En manlig vän har kämpat i 8 år för sitt barn. Jag har med egna ögon läst igenom domar, utedningar mm och majoriteten av allt som står, är till mammans fördel. De senaste åren har jag också sett och kan motbevisa att mamman ljuger, ändå slutar det upp med att hon får skyddat boende trots make hemma som väntar och min vän får inte träffa sitt barn. Kontrollerar man inte uppgifter innan man erbjuder skyddat boende? Man har valt att helt gå på mammans version, trots motbevis av pappan i efterhand och många som kan styrka detta. Ändå har han inte fått träffa sitt barn på 3 månader. Det står klart och tydligt att ett barn ska ha rätt till båda sina föräldrar, men detta går myndigheter själva emot när se tar beslut utan riktig grund, och avskärmar barnet från ena föräldern. Vid samtal med familjerätten blev svaret när han undrade när han fick träffa sitt barn igen att de hade inget att säga oxh sedan sa sekreteraren att jag lägger på luren. Är det typexempel på hur föräldrar behandlas, medan den andra erbjuds skyddat boende på lögner-som går att bevisa. En advokat förberedde honom mentalt inför en rättegång och sa att förebered dig på att förlora. Vårdnaden går till modern i majoriteten av fallen. Tilläggas bör att mamman i detta fallet redan har fått vite för umgängessabotage flera gånger, men hon tillåts tydligen fortsätta. Jag vet att det är fler pappor därute i samma sits. Maktlösa just för att de inte är mamman. Vore tacksam för ett vettigt svar på varför det får gå till såhär och på vilka grunder tas beslut utan som helst bevisning? Det kanske blir lättare för mig att förstå-inte acceptera, att det är så idag 2021.

Svar:

Hej Maktlös inför myndighet

Med viss risk för att vårt svar inte svarar an på alla dina frågor då vi enbart kan svara generellt på frågor som ställs i vår frågelåda. Vi kan inte gå in i enskilda ärenden och svara an på vad som är rätt och fel eftersom vi enbart har en liten, liten del av ett stort sammanhang och dessutom enbart får den ena berörda partens syn på situationen.

Det är inte ovanligt att en pappa kan uppleva det du beskriver i en pågående vårdnadstvist. Enligt lagstiftning är familjerättens uppgift att göra en objektiv utredning, det vill säga att förutsättläsningslöst utreda båda föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov. Uppkommer under utredning motsägelsefulla uppgifter ska detta framkomma i utredningen. Familjerätten har i sin utredning skyldighet att granska de uppgifter som inkommer.

Om en förälder nekas umgänge med sina barn trots att det finns upprättad dom om detta, ska denne förälder åter igen vända sig till Tingsrätten för att driva sin fråga här.

När en kvinna kommer till socialtjänsten och uppger sig ha blivit utsatt för våld så har socialtjänsten skyldighet att i det akuta läget erbjuda skydd. I samband med detta inleds utredning i syfte att vidare utreda kvinna och eventuella barns situation. I utredning kring barnens situation ska båda vårdnadshavare få komma till tals.

Den som är part i ärendet och upplever att socialtjänstens handläggning inte genomförts på ett objektivt och korrekt sätt kan vända sig till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO).

Vänligen

Lilla soc på nätet

______________________________________________________

Smeknamn: Fundersam far

Rubrik på fråga: Vems tider gäller?

Din fråga:

Jag är inte vårdnadshavare till mitt barn men har genom tingsrätten fått ett stort umgänge. Barnet är familjehemsplacerat i samma hem som mamman bor. När jag har umgänget anser jag att det bör vara mina tider som gäller för hämta/lämna på förskola. Men mamma o familjehem säger att det är deras tider som gäller. Deras tider stämmer ej med mina då jag inte hinner hem. I tingsrättens beslut står det ordagrant att jag hämtar vid förskolans slut och lämnar vid förskolans början. Det tolkar jag som att det är mina tider som gäller. En till fråga är att jag har inte rätt att ta ut VAB men det har hon liksom familjehemmet, ändå anser de att jag ska stanna hemma om h#e blir sjukt under mitt umgänge? Vad gäller eller hur tolkar ni det?

Svar:

Hej fundersam far,

Vår erfarenhet av tid på förskolan vid umgängen är att de är den förälderns tider som har barnet som gäller. Vårt råd är att du vänder dig till familjerätten för att få råd och stöd i hur du kan gå tillväga. Gällande VAB så ska det gå att överlåta till den som har hand om barnet när barnet är sjukt. Hur det gäller vid Tingsrättsdomar och familjehemsplacering ska försäkringskassan kunna ge dig svar på och förklara hur du ska gå tillväga.

Vänligen

Lilla Soc på nätet.

______________________________________________________

Smeknamn: Ledsen kvinna

Rubrik på fråga: Akutomhändertagande pga felaktigt drogtest

Din fråga:

Min lillasyster har 4 barn som numera är placerade pga hennes missbruk. Innan hennes minsta försvann så hade jag tösen boende hos mig för enda sen födseln så va jag den som tog hand om henne o hon va hela min värld. Min syster va svartsjuk på hur tösen älskade mig o jag henne så hon hittade på lögner till soc om allt möjligt men de mesta kunde soc se va lögn…men en dag när jag skulle dit o då åka med o lämna drogtest vilket jag inte hade några som helst problem med men så några dagar senare hämtade dom tösen på dagis o kom hem till mig o meddelade att hon va hämtad till hemligt ställe… pga mitt drogtest. (JAG HAR INTE TAGIT NÅGRA SOM HELST DROGER) Bad att få se resultatet men de hade dom inte m sig o sen så ville dom inte ge mig det utan det var bara min syster som kunde få det då hon va vårdnadshavare till tösen. Jag bad dom ta nya prov när som helst utan att berätta de för min syster för hon skulle mkt väl ha kunnat lägga I nått i min mat eller vad som helst bara för o förstöra. O hon visste om att jag skulle bli drogtestad den dagen för de hade handläggaren sagt till henne. O min syster som va mitt i ett missbruk av tabletter gjorde ofta saker hon inte minns oftast elaka saker både mot barnen o andra i hennes omgivning. Till slut fick jag tag på pappret m resultatet men det konstiga är jag va positiv på amfetamin om jag tolka de rätt… men det visade inget på tramadol som är en medicin jag tar 4gånger om dagen pga restskador sen en trafikolycka och har gjort I flera år. Men oavsett så klippte soc av alla banden mellan mig o tösen och vi va så tighta o jag va som en mamma till henne…o BVC o dagis o allt har bara positiva saker o säga om henne sen jag hade hand om henne. Men ingen tror mig än idag o jag kommer nog aldrig få veta hur jag kunde va positiv på de testet o aldrig ens få en chans o visa att de va fel….. detta är snart 2år sen o jag har helt tappat allt jag levde för. Jag har slutat ha vänner orkar inte ens svara i telefonen, jag har inget som är kul o jag gråter dagligen efter tösen. Orkar inte kämpa för dom knäckte mig helt o kan tillägga jag o min sambo bor i ett fint hus med stor trädgård o tösen hade hela hemmet fullt med leksaker o grejer o vi var alltid iväg på saker med henne, sommarland,djurparker,badland så hon var en glad tös. 3år gammal togs hon ifrån mig o detta är nu 2år sen. Min syster har aldrig brytt sig direkt om henne utan jag fick tom bestäma namn på henne så det va verkligen min tös.

Svar:

Hej ledsen kvinna,

Av din berättelse förstår vi att det har varit tufft och är tufft att din systerdotter inte längre är en del av ditt liv, ni verkar ha haft en fin relation under den tid som du tog hand om henne. Det är en svår sits som du hamnat i eftersom du enligt lag inte är part i fickans liv. Det är bara vårdnadshavare som kan driva rätten till att ha kontakt med sina barn och ha lagen med sig. Socialtjänsten ska verka för att barn ska ha kontakt med sitt nätverk i de fall som de är möjligt. Av din beskrivning av ärendet så tolkar vi det som att flickan är omhändertagen enligt LVU eftersom hennes vistelseort hemlighetshålls och de i sin tur tyder på att det finns risk för att vården av henne ska saboteras om hennes vistelseort röjs. Ett beslut om ett omhändertagande görs på ett litet barn utifrån att socialtjänsten gör bedömningen att vårdnadshavarna inte kan tillgodose flickans behov. I de fall det finns en möjlighet att ett barn ska placeras i sitt nätverk utreds släktingarna som familjehem, men för att det ska vara möjligt måste föräldern ställa sig positiv till en placering i nätverket eftersom det annars blir oerhört svårt att placera ett barn hos en släkting.

Vänligen

Lilla Soc på nätet.

______________________________________________________

Smeknamn: Orolig anhörig

Rubrik på fråga: Hur får vi hen att ta emot hjälp?

Din fråga:

Hen är medelålders, har en cp skada och är begåvningshandika men har eget boende. Hen har under många år avsulatat allt egenasvar beträffande hygien och aktivering av muskler vilket innebär rullstol vilken dag som helst. Han tar sig via sin bil form av EU traktor till sammankomster men där kan man inte sitta vid honom pga vidrig odör. Vi tillsägelse bli han vansinnig!!

Min tidigare fråga var ej klar när den gick iväg. Ingen i familjen kan besöka honom pga lukten i lägenheten,den är fruktansvärd och en bakteriehärd. Han vägra ta hjälp av sin familj utan utnyttjar okända och mindre bekant som alla gjort allt för att hjälp men orkar inte pga av hans odör och ren skitighet.i stället för att vara en del av samhället blir ha nu exkludera av alla pga han motarbetade till hjälp. Han kan knappt ta på sig själv därav inga klädbyten, och därav ingen duschEn mycket social man som är en fara för sig själv och andra ( då han blir arg) Detta är akut!!!!

Svar:

Hej Orolig anhörig,

Tack för din fråga

Vilket stöd du och familjen utgör för mannen du beskriver. Vi vet av erfarenhet att det är svårt att stå bredvid och se en anhörig fara illa till följd av egen problematik och ovilja att ta emot hjälp. Det går alltid att göra en orosanmälan till socialtjänsten för att uppmärksamma situationen som den enskilde hamnat i. Genom en anmälan kan socialtjänsten ta kontakt med honom och jobba för att han ska ta emot insatser. Dock är den egna fria vilja långtgående och det är därför svårt att hjälpa någon som inte vill ha hjälp.

Vänligen

Lilla Soc på nätet.

______________________________________________________

Smeknamn: Långben

Rubrik på fråga: När ska jag svara soc på en utredning

Din fråga:

Hej!
Hur lång tid har jag på mig att lämna synpunkter om sakfel och lögner på en avslutad utredning från Socialtjänsten? (Jag har fått ut en kopia på utredningen.)

Svar:

Hej Långben,

Det finns ingen bestämd tidsram för hur lång tid man har på sig. Däremot bör handläggaren när den kommunicerar utredningen uppge ett datum för när synpunkter ska ha inkommit till nämnden och detta datum är beroende av ärendets karaktär.  Dock ska kommuniceringen ligga inom utredningstiden.

Vänligen

Lilla Soc på nätet.

______________________________________________________

Smeknamn: Fundering

Rubrik på fråga: Får socialtjänsten göra så

Din fråga:

Får socialtjänsten göra bedömning att t.ex pappan kan åka hem till mamman efter inkommen orosanmälan? När socialtjänsten själv säger vi kan inte göra de utifrån dessa uppgifter som kommit in. Men till pappan kan dom säga ja åk du så får vi se vad du kommer fram till för bedömning. Är de en trygghet för barnet de?

Svar:

Tack för din fråga.

När det kommer in en orosanmälan till socialtjänsten görs först en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller ej. Socialtjänsten kan bara göra oanmälda hembesök om det finns särskilda skäl som styrker det och genom ett oanmält hembesök inleds per automatik en utredning. I det som framkommer av din fråga verkar det som att socialtjänsten gjort bedömningen att det ej finns skäl för oanmält hembesök. Skulle mamman däremot på eget initiativ säga att socialtjänsten kan komma på hembesök för att göra en förhandsbedömning kan socialtjänsten göra det utan att inleda utredning. Som vårdnadshavare har man en skyldighet att skydda sina barn och då kan de innebära att man som förälder behöver besöka den andra föräldern om det finns en oro för hur barnen har det. I första hand är barnens skydd alltid vårdnadshavarnas ansvar och de är först när de både brister som socialtjänsten kan gå in och agera.

Vänligen

Lilla soc på nätet

______________________________________________________

Smeknamn: Otroligt ensam mamma

Rubrik på fråga: Socialen tog bort besök. På falska grunder.

Din fråga:

Haj.
Jag ska försöka fatta mig kort. Min son föddes in i ett heroinmissbruk. Så fort han va född tände jag av och gick varje eller varannan dag för att lämna prover på tne här i götebort. Dom såg att värdena gick neråt. Och jsg va glad att det gick bra. Men min sons soc ppstod att jag va påverkad pga 2 saker. Sjukvårdspersonalen tyckte attjag gick kobstigt när dom såg mig. Detta va alltså på samma sjukhus jag ca 2 minuter lämnat prover som såg bra ut. Pga detta ringde den avdelningen till min sons soc och hon bokade ett möte med mig därhon förbjödmig att träffa min son alls.
Ja,jag gick kobstigt men det va pga att jag dagarns innan haft min förlossning. Hon gav blanka fan i vad mina tester visade och när jag bad om attfå se papper på detta så fick jag inte se dom.
Jag blev otroligt illa behandlad och pga drt missade jag min sons första ch andra år i världen.
Denna kvinnan från soc sa även vid ett tillfälle till min mamma, jag citerar ”jag är här för att skapa ångest” . Tyvärr spelade hon inte in samtalet. Min soc sa att jag borde anmäla henne.
Det är dessutom helt omöjligt att jag skulle hinna få o mig något knark den korta vägen från där jag lämnar prov till avdelningen mittemot. Och om vi låtsas attjag tagit något de 2 minuter jag gick emellan avdelningarna så skulle ibgen drog hinna värka.

Dessutom varför ville hon inte ta ett urinprov på mig nör jag o min sons soc hade möte? Dom har drogstickor där.
Jag vill bara ha rättvisa, snälla. Vad ska jag göra?
Detta krossaade mig verkligen. Och jag som va så glad att jsg lyckades, men så ljuger hon och tar mitt nyföddabarnifrånmig.
Tne borde sparat mina tester så det finns bevis.

Svar:

Hej Otroligt ensam mamma,

Av din berättelse så förstår vi att du har levt under svåra omständigheter. Kanske skulle det gynna dig att du tog kontakt med sjukvården för att få en samtalskontakt för att prata om de du varit med om och vad det har gjort med dig.

Forumet Lilla soc på nätet kan bara generellt svara på hur socialtjänsten fungerar och inte gå in och ge svar i specifika frågor huruvida en socialtjänst agerat rätt eller fel. Det du kan göra om du upplever att socialtjänsten gjort fel kan är att du kan vända dig till IVO för att få ärendet granskat. Om du är vårdnadshavare kan också vända dig till ansvarig socialtjänsten för att se om de kan ge svar på dina frågor och funderingar, samt eventuellt få ut handlingar i ärendet.

Vänligen

Lilla soc på nätet.

Smeknamn: Orolig mamma

Rubrik på fråga: Orolig mamma

Din fråga:

Mitt ex (pappa till mina barn) har blivit tagen av polisen på grund av droger och väljer nu, när barnen kommit till honom att blockera mig på sin mobil vilket medför att vi inte kan ha någon dialog alls. Känns inte alls bra att barnen är där och att jag inte kan nå honom. Att vi inte kan kommunicera överhuvudtaget. Och dessutom veta att risken för återfall är stor. Hur ska jag göra?

Svar:

Hej Orolig mamma,

Tack för din fråga.

I de fall som föräldrar har gemensam vårdnad krävs att man som föräldrar har ett fungerande samarbete och kommunikation gällande barnen. Detta innebär att man behöver vara tillgänglig för varandra. Om det finns en oro för hur barnen har det hos den andre föräldern och kommunikationen inte fungerar bör man i första hand ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.  Vårdnadshavare har en skyldighet att skydda sina barn och om du har en oro över att miljön hos barnens pappa inte är lämplig och han inte kan ta hand om barnen på ett tryggt sätt så har du ett ansvar att agera. Det du kan göra är att vända dig till socialtjänsten och familjerätten för att få stöd och hjälp. I de fall det inte går få till ett fungerande samarbete kan man som förälder behöva ansöka om enskild vårdnad.

Vänligen

Lilla soc på nätet.

Smeknamn: Irriterad pappa

Rubrik på fråga: Ifrågasätter socialtjänstens utredningsarbete

Din fråga:

Hejsan.

Har en familj på 6 Pers

2 flickor 11-14 är
2 Söner 4-15 år

Socialtjänsten har fått in orosanmälan på sonen kring för hög frånvaro i skolan, vi har kunnat styrka anledning till varför han varit borta från skolan men socialtjänsten väljer ändå att öppna utredning och då inte bara han utan hela familjen som bara för någon månad sen fick utredning nerlagd. Får dom och kan dom göra så. Dom är fullt medvetna om hur våran familj funkar och varit en del av familjen i X antal år. Dom har återkommande haft utredningsarbete kring familjen gällande stöd och insatser som ändå inte lett någonstans och slutar i samma kommun varje gång……att det inte finns någonting socialtjänsten kan erbjuda. Vad har man för rättigheter för dessa möten och utredningar förstör mer än vad det hjälper.

Tacksam för svar

Svar:

Hej irriterad pappa

Tack för din fråga.

Generellt så är socialtjänsten skyldig att inleda utredning i de fall där de inkommit ny information och det kan komma att bli aktuellt med insatser. I de fall anmälan rör ett barn men oron i anmälan antyder att de påverkar samtliga barn så ska det inledas utredningar på samtliga minderåriga barn i familjen. Det du som vårdnadshavare kan göra är att prata med de socialsekreterare som du träffar om hur ni upplever situationen och höra er för hur ni kan gå tillväga tillsammans för att göra mötena och utredningarna så bra som möjligt.

Vänligen

Lilla soc på nätet.

FRÅGA:

Varför gör inte socialtjänsten något?

Hejsan!
Min bonus brorsdotter är skriven hos sin biologiska pappa som har missbruk och år av polisärenden bakom sig. För ett tag sedan gjorde polisen en husrannsakan i hemmet där flickan bor, dem hittade både narkotika och vapen. Efter mer noga undersökning hittade dem spår av narkotika där flickan sover, på en madrass bakom en soffa alltså. Flickan spenderar mestadels tid hos sin farmor och nästan inget hos sin biologiska pappa, hon har inget eget rum hon har bara en madrass bakom en soffa vardagsrummet. Efter att polisen vart hos pappan så tog socialtjänsten beslut om att flickan ska vara hos sin mamma tillsvidare det blev även prat om att mamman skulle adress ändra flickans adress till sin egen då miljön hos pappan inte var hållbar för ett barn. Pappans släkting tog studenten härom dagen och ville då att dottern skulle vara med, mamman rådfrågade socialtjänsten och dem tyckte det var okej under dagen men absolut inte övernattning. Dagen kommer då flickan ska hämtas av sin pappa men han var inte med vid hämtning han skickade en vän att hämta flickan och överenskommelsen var att flickan skulle vara tillbaka 20:00 samma kväll, men flickan kom aldrig tillbaka. Mamman ringde och ringde men inget svar ifrån någon som fans med flickan, dem blockerade allas nummer på flickans telefon så ingen fick tag på henne. Mamman åkte tillslut till adressen där flickan befann sig, det slutade med att flickans farmor låste in flickan i ett rum och resten av familjen stod och blockerade vägen för mamman, pappan fans inte på plats. Mamman fick inte med sin dotter hem och hade inget annat val än att lämna sin flicka hos pappans familj då dem började bli aggressiva och högljudda och när mamman går och brister ut i gråt så står pappans familj och skrattar åt den gråtande mamman.Socialtjänsten kontaktas dagen efter men dem säger att dem inte kan göra något åt saken eller besluta att flickan ska hämtas från sin pappa när dem dagen innan varit väldigt tydliga med att flickan får inte övernatta hos sin pappa. Efter helgen gör socialtjänsten ett hembesök hos pappan och även denna gången lämnas flickan hos pappan trots det socialtjänsten sagt innan helgen om övernattning. Hos mamman har flickan ett eget rum, vänner och ett stabilt nätverk utan vapen, droger och alkohol men ändå lämnar dem flickan hos pappan som har flera polisärenden i ryggen, ett missbruk av narkotika och har vapen hemma där han har sin flicka boendes. Det har snart gått 2 veckor och flickan är ännu inte tillbaka hos sin mamma och pappan hindrar sin dotter från att ha umgänge med sin mamma vilket han gjort i flera års tid. Någonstans i allt detta så anser jag att socialtjänsten har brustit i sin hantering av ärendet med denna flicka och inte sett till barnets bästa. Ska man göra ännu en orosanmälan till socialtjänsten som ändå inte kommer att göra något eller ska man anmäla socialtjänsten i detta ärendet? Flickan far illa av allt detta och något måste göras! Vi ser hur hon försvinner mer och mer i sig själv och mer blir och mer tyst, detta har alltså pågått i flera år. Hur ska vi på bästa sätt hjälpa flickan?

SVAR:

Hej Orolig bonusfaster

Tack för att du hör av dig.

Vi förstår utifrån din beskrivning att din bonusbrorsdotter har det tufft och verkar leva i en miljö där barn inte ska behöva befinna sig samt att hon påverkas negativt av den icke fungerande relationen mellan hennes föräldrar. Som det framgår i ditt mejl så har det funnits kontakt med socialtjänsten gällande oron för hur flickan har det. I de fall där det finns två vårdnadshavare till ett barn varav den ena anses brista i sitt föräldraskap åligger det den andra föräldern att skydda barnet och tillgodose dess behov. Först i de fall då båda vårdnadshavarna brister kan det komma att bli aktuellt att socialtjänsten ingriper till skydd för flickan. Utifrån den situation som du beskriver kan det vara aktuellt att socialtjänsten motiverar och stöttar mamman i att ta hand om och skydda sin dotter från olämpliga miljöer. Om den ena föräldern ifrågasätter den andre förälderns lämplighet så handhas dessa frågor av familjerätten och utifrån detta så hänvisa föräldrarna dit i första hand.

Om ni upplever att den socialtjänst som ni varit i kontakt med brustit i sitt arbete så har ni möjlighet att vända er till IVO, som är tillsynsmyndighet för socialtjänsten och kan granska ärendet.

Om ni har en fortsatt oro så bör ni anmäla igen till socialtjänsten. De är då skyldiga att göra en bedömning huruvida de behövs inledas en utredning för att kartlägga flickans situation samt hur hennes föräldrar tillgodoser hennes behov.

Mvh

Lilla Soc på nätet.

FRÅGA:

Hej,
Jag är en tjej på 17 år som precis fick reda på att mina föräldrar har skrivit in till komunen att jag vill sommarjobba. Detta gjorde dom utan att jag hade en belkaste aning. Min fråga till er är då, får mina föräldrar skicka in och skriva på alla papper om att jag vill sommarjobba utan att jag ens gått med på det, borde det inte vara mitt val om jag vill eller inte. Och att jag måsta godkänna att jag går med på det? Är det innom lagen rätt att föräldrarna skriver på utan att jag går med på det?

SVAR:

Hej Lillis

Tack för din fråga

Vi förstår att det kan bli en konstig situation för dig när dina föräldrar valt att inte föra en dialog med dig om denna ansökan. Huruvida de finns reglerat i lagstiftningen eller inte är svårt att svara på, detta ligger inom det arbetsrättsliga området. Därav skulle du troligtvis kunna få bättre svar på dina frågor genom att vända dig till ett fackförbund. Här är annars tips på en sida som du kan hitta mer information kring regler vid sommarjobb. www.sommarjobb.me

Mvh

Lilla Soc på nätet

FRÅGA:

Jag polisanmälde min sambo falskt då vi var osams och förundersökningen är nedlagd.
Jag sa att han slagit mig vilket ej hänt och vi hade ej barnen då.
Dom var hos sin pappa.
Nu ringde soc och ska starta en utredning!
Fast inget hänt .
Känns helt onödigt att barnen ska dras in i något sådant helt ovetandes om att nåt skulle vara fel:(
Vad gör jag?

SVAR:

Hej Andersson

Tack för din fråga

Polisen är skyldig enligt socialtjänstlagen att anmäla oro för barn som kan ha bevittnat våld. Socialtjänsten i sin tur är skyldig att inleda utredning i de fall barn kan utsatts för eller bevittnat våld. Denna utredning görs inte mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet.

Det du kan göra är att vara behjälplig i kontakten med socialtjänsten samt att prata med dina barn utifrån deras ålder och mognad om situationen som uppstått.

Mvh

Lilla Soc på nätet

FRÅGA:

Jag pratade med UMO om ett problem jag har. Nu vill de göra en orosanmälan trots att det är fullt onödigt. Jag tycker verkligen de överreagerar. Nu undrar jag vad som händer ifall de gör en anmälan. Kommer de ringa mina föräldrar? Och vad ska dom göra, det finns inget för soc tt göra i detta fallet. Detta skapar bara onödig ångest hos mig och jag hade mått mycket bättre om jag aldrig pratat om problemet från början.

SVAR:

Hej Orolig

Tack för att du hör av dig.

De personer som arbetar inom verksamheter som rör barn och unga under 18 år är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om eller misstänker att barn far illa. UMO är en sådan verksamhet. Om UMO gör en anmälan till oss på socialtjänsten så gör vi en förhandsbedömning, vilket innebär att kontakt tas med dig och dina föräldrar för att prata om innehållet i anmälan. Utifrån dessa samtal görs en bedömning huruvida det kommer finnas behov av en fortsatt kontakt med socialtjänsten. Vidare utredning inleds i de fall då socialtjänsten bedömer att mer information behövs för att säkerställa att barn och ungdomar inte far illa eller i de fall som personen ansöker om vidare råd och stöd från socialtjänsten.

Mvh

Lilla Soc på nätet

FRÅGA:

Vårdnad.

Om man har barn ihop med den man är Samboende med men situationen är ohållbar.
Barnet är under 6 månader och ammas heltid. Vis en eventuell separation kommer barnet följa med pappan och då tas ifrån sin mor som ammar barnet och också är barnets första anknytningspunkt då mamman och barnet är de som alltid är med varandra. Blöjbyten/sover ihop osv. Hur går mamman till väga för att på bästa sätt för barnet lösa detta.

//Linus
SVAR:

Hej Linus!

Tack för din fråga.

Det du beskriver låter som en komplicerad situation som är svår att ge ett rakt svar på. Utgångspunkten är att det alltid är barnets bästa som ska gälla och att barn har behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge gällande barn till separerade föräldrar regleras i Föräldrabalken. Där kan man läsa att föräldrar inte har rätt till sitt barn men barnet däremot har rätt till båda sina föräldrar om omständigheterna hos föräldrarna innebär en trygg och säker miljö för barnet.

I frågor där föräldrar inte är överens eller behöver stöd i vad som kan vara det bästa för de gemensamma barnen efter en separation så att det blir så bra som möjligt för barnen utifrån deras behov så kan man vända sig till Familjerätten för samarbetssamtal. Detta är en service som alla kommuner är skyldiga att erbjuda separerade föräldrar.

Vårt råd till dig är att du hänvisar mamman att ringa Familjerätten i Borås så hon/föräldrarna så fort som möjligt kan får stöttning i hur de ska genomföra sin separation så att det blir så bra som möjligt för barnet. Om det skulle vara så att mamman upplever sig vara under hot i situationen så bör hon vända sig till Socialtjänstens mottag för råd och stöd.

Vänlig hälsning

Lilla Soc på nätet

FRÅGA

– Hej,

Jag har under flera månader haft en väldigt dålig känsla kring ett barn i åtta-nioårsåldern i området där jag bor. Detta barn är ofta ute ensam utan föräldrar, men dras ofta till ett gäng äldre barn (i tolvårsåldern) som i mina ögon inte verkar vara barnets vänner, utan utnyttjar barnet och uppmuntrar hen att göra hyss och dumma grejer.

Jag jobbar själv med barn och ser att detta barn uppenbart har stora problem med impulskontroll och aggressioner. Har sett när barnet kastat grus och stenar på andra barn, både yngre och äldre än barnet själv, sprungit längs med en åkande buss, sprungit runt INNE i en åkande buss, kastat snöbollar på mindre barn osv. Allt utan en vuxen kopplad till barnet i närheten. Barnet lyssnar inte när andra barn säger ifrån, utan lever ut sina impulser tillsynes utan eftertanke. Även när vuxna säger till tar det tid innan barnet kan hejda sig.

Jag har själv försökt prata med barnet ett antal gånger, bl. a. när hen kastade snöboll på mina egna barn, och har en misstanke om att någon slags utvecklingsstörning kan finnas med i bilden, men detta är förstås ingenting jag egentligen kan bedöma.

Ur min synpunkt är detta barn en fara för sig själv och för andra barn i området. Det som oroar mig är att barnet så ofta är utomhus ensam, trots att det uppstår så många negativa situationer kring hen. Det känns inte okej att detta barn vistas så mycket utan föräldrar/vårdnadshavare och för mig verkar det som att hemmet behöver hjälp att kontrollera situationen.

Jag känner till barnets familj, vi är inte grannar, men bor nära varandra. Det finns omständigheter kring familjen som gör att jag undrar om de har ork och kraft att hantera allt kring detta barn.

Tycker ni att detta är grund för att göra en orosanmälan?

Tacksam för svar

Svar

Hej

Förstår att du känner oro för detta barn i ditt område.

Utav det vi kan utläsa i ditt brev tycker vi det finns grund för att göra en orosanmälan. Du kan välja att vara anonym när du anmäler till socialtjänsten.

Du kan välja att ringa eller att skicka in skriftligt.
Hoppas det löser sig på bästa sätt för barnet.

Vänligen

Lilla Soc På Nätet

______________________________________________________

FRÅGA
Har två barn (9 och 12 år) som bor hos mig och är hos sin pappa varannan helg. Barnen har fått några orosanmälningar som gäller när dom är hos sin far. Oftast har det handlat om att deras far dricker alkohol och barnen blir rädda. Ibland vill de inte åka dit alls. Förra gången de var där blev deras pappa stoppad av polis och förmodligen blåste positivt, dom gjorde en husrannsakan och barnen blev förstås rädda. Pappan säger att dom tog körkortet pga vårdslöshet I trafik, jag har hört rykten att han var påverkad. Förstår inte annars varför polisen gör en husrannsakan. Kommer jag som mamma få reda på orsaken? Jag vill inte att barnen är där om han kör bil när han har druckit alkohol. Blir det någon orosanmälan från polisen en sådan här gång? Har försökt ringa socialtjänsten men dom kan inte säga något.

Svar
Hej!
Polisen har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Utifrån det du beskriver verkar det som troligt att polisen kommer att göra en orosanmälan om en förälder är påverkad eller om det finns misstanke om kriminalitet. När anmälan inkommer till socialtjänsten görs bedömning om utredning ska inledas på barnet eller ej och du kommer att bli informerad om både anmälan och utredning.
Om en förälder missbrukar droger kan socialtjänsten inhämta den information som de anser behövs för att kunna bedöma om barnet/föräldern har behov av eventuella insatser och att barnet vistas under trygga och säkra former.

Hälsningar Lilla soc på nätet

Frågor som är inkomna 2022

Smeknamn: Dvärstorp

Fråga: Hej om man har delad vårdnad om mamman har testat sig om hon har corona kan fadern kräva att man vill se ett bevis på att hon gjort covid test och kräva att få se resultatet på provsvaret för detta

Hej Dvärstop

Det finns inget lagstöd till att kräva att en förälder testar sig för Corona och inte heller lagstöd kring att kräva att få se vad resultatet visar. Det är däremot av stor vikt att man som föräldrar vid gemensam vårdnad hittar ett sätta att kommunicera kring frågor som rör barnets som blir till det bästa för barnet.

 

Hälsningar Lilla soc på nätet

 


Smeknamn: Grubblaren

Fråga: Hej!
När mitt yngsta barn var 1,5 år så flyttade vi då vi skulle starta ett företag i en fastighet där det även fanns en stor lägenhet som familjen kunde bo i vilket var praktiskt. Eftersom vårat företag i slutänden inte fungerade så tog vi beslutet att avveckla efter 1,5 år för att inte gå i personlig konkurs. Men detta för med sig att vi måste flytta (fortfarande inom samma kommun) till ett hus som vi skulle hyrköpa.
Vi betalade en handpenning men får nu inte låna resterande pengar pga att vi inte har hunnit få fasta jobb. I grannkommunen finns bättre arbetsmöjligheter för oss båda men det innebär ytterligare en flytt och denna gång måste våran 3,5 åring byta förskola. Han har språksvårigheter och extra insatser för det. Nu är jag orolig att det ska komma in en orosanmälan om vi genomför flytten. Är jag nojjig eller finns det grund för min oro?
Mvh Grubblaren

 

Hej Grubblaren

Att flytta utifrån ekonomiska omständigheter och för att få en bra boendesituation är viktigt för barnen. Så utifrån det du skriver finns det inte skäl för en orosanmälan just på grund av flytten. Skulle det mot förmodan bli en anmälan ska socialtjänsten göra en förhandsbedömning där ni som vårdnadshavare får komma till tals kring det som i så fall står i anmälan. En orosanmälan betyder således inte per automatik att det inleds en utredning.

Viktigast i er situation är sannolikt att det blir en bra överflytt mellan förskolorna så att er 3,5 åring får bästa möjliga start på nya förskolan.

Hälsningar Lilla soc på nätet

 


Smeknamn: Är fundersam pappa

Fråga:

Hejsan!
Det är så att jag har en dotter på 10år men en mamma sen tidigare, och en dotter på 4år med en mamma som jag levt ihop med under de senaste sex åren, denna mamma har alltid haft problem med att kontrollera sin ilska och blir utåtagerande och kastar saker och säger saker inför barnen som barn inte ska behöva höra, hon har sökt vård för detta under början av vårat förhållande, för att hon inte vill att hennes barn ska behöva växa upp som hon fått göra med en pappa som inte kan kontrollera sin ilska inför barnen, jag och den yngre dotterns mamma samt min äldre dotter bodde i en lägenhet där vi efter professionell hjälp fick en DNA analys gjord av luften i våran lägenhet, och det framkom att vi hade mögel i ventilationen i samtliga rum, detta har påverkat både yngsta dotterns hälsa, samt min egen hälsa, hon har fått inhalera luftrörsvidgande och astma medicin under flera års tid, och även jag har fått göra detsamma, jag har varit på lungröntgen, ultraljud av hjärtat, kontroller av nervsystemet, muskelfiber kontroller, och många många fler undersökningar, även yngsta dottern har varit på syresättnings mätningar nere på karolinska sjukhuset, men ingen läkare kan komma på varför jag och yngsta dottern har sådana andningsproblem nattetid, yngsta dottern sitter upp och sover i perioder för att hon inte kan ligga ner och sova på grund av andningen, så min yngre dotters mamma tyckte jag skulle gå till en kurator och prata om min sjukdomsbild som ingen läkare har svar på, och under mitt första besök där så berättade jag vad som brukar hända hemma när vi var så oeniga om hur viktig städningen hemma är för min och yngsta dotterns andningsbesvär, och min kurator fick se en filmsnutt när yngsta dotterns mamma inte kan hantera sin ilska och kastar saker ut ur badrummet, kläder, tvättkorgen osv osv, och allt detta får barnen se så klart, så jag tar barnen och åker hemifrån, och när det börjar bli läggdags och vi ska åka hem så säger äldsta dottern att hon får så ont i magen och inte vill åka hem, så jag kör henne till min mamma så hon fick sova där istället, och yngsta dottern frågar även hon om mamma fortfarande är arg när vi är på väg hem, och det här var absolut inte första gången det spåra ur på grund av att hon inte kan hantera sin ilska, och efter detta börjat hon gå i KBT, och där går hon ganska många gånger, men äldsta dottern vill efter det inte komma hem till oss på pappa veckorna, för att hon säger att hon får ont i magen och tycker det är en jobbig stämning när yngre dotterns mamma aldrig ber om ursäkt för det hon gjort eller pratar ut om det, så när vi väl får komma till Soc och yngre dotterns mamma får veta om orosanmälan angående hennes utåtagerande ilska, så det första hon säger när vi går ut från Soc är att när hennes terapeut gör en orosanmälan så kommer den bli betydligt mer omfattande och jobbig, mycket riktigt dagens efter går hon till sin KBT terapeut och ber henne göra en anmälan, och där står det att yngre dotterns mamma inte har något som helst insyn i min sjukdomsbild, eller mina undersökningar, och att jag har en överdriven oro angående våran yngre dotterns hälsa, ändå har hon varit med på flertalet av mina läkarbesök, det var hon som absolut skulle ha mig att söka vård för mina andningsproblem bland annat, och hon har vid varje läkarbesök önskat mig lycka till och vi har pratat om många undersökningar som jag har gruvat mig för, att köra ner kameror i halsen och dylikt, så informationen i hennes orosanmälan är inte sanningsenlig på flera punkter, det är även hon som sökt mest vård för våran yngre dotter, och hon ringer även BVC och ber dom komma hem till oss för att göra ett hembesök, varpå BVC sköterskan utrycker sin oro för att äldre dottern inte bor hos oss längre, men ingen frågar varför hon inte bor hos oss, utan det blir på grund av att jag påstås ha en överdriven oro över yngsta dotterns hälsa och städar alldeles för ofta. Vilket inte alls är sant heller. Men eftersom äldre dottern inte vill bo hos oss på grund av yngre dotterns mammas utbrott och utåtagerande ilska så avskrivs hon från utredningen, jag söker därefter ett eget boende för att det inte var en bra miljö för barnen när vi bodde ihop, och för att äldre dottern skulle kunna och vilja bo med mig varannan vecka igen, och när jag flyttat så har jag yngre dottern halva tiden, och halva tiden bor hon hos sin mamma, men äldre dotterns mamma låter inte henne sova här hemma hos mig på grund av att hon har en oro angående att jag skulle missbruka på något sätt, och den oron har hon aldrig haft förut, inte förrän yngre dotterns mamma kontaktat äldre dotterns mamma och dragit historier för att det inte ska framkomma att äldre dottern inte ville bo hos oss på grund av henne och hennes ilska, så under flera månader när denna utredning pågick angående yngsta dottern så fick inte äldre dottern sova eller bo hemma hos mig i min nya bostad med mig och sin lilla syster, trots att utredningen på yngre dottern inte på något sätt handlade om missbruk på något sätt, finns inte en rad i hela utredningen som ens nämner ordet. Och när yngre dotterns utredning är färdig som äldre dotterns mamma ville vänta på innan hon lät äldre dottern börja bo hemma hos mig igen, då för hon en ny orosanmälan själv, angående missbruk, till saken hör att jag har adhd och var 30:e dag när mitt recept förnyas så har dom som rutin för alla att man kan få lämna urinprov, samt att jag var 6:e månad måste göra en hälsokontroll med EKG, dom kollar alla levervärden, vitaminer, mineraler, och drogscreening, även detta är en standard rutin för alla som äter denna adhd medicin så man inte får biverkningar av medicinen. Och när jag fick höra om den nya orosanmälan så erbjöd jag mig självklart att lämna prover ifall det skulle göra äldre dotterns mindre orolig, och under hela den här tiden så påstår äldre dotterns mamma att hon har socialens fulla stöd att hon inte låter äldre dottern bo med mig, enda gångerna hon får göra det är när vi sover hemma hos min mamma, trots att min mamma är i stugan och vi sover hemma hos henne själva, och detta är på grund av att äldsta dottern inte vill sova hemma hos mamma när mamma jobbar kväll/natt, och det har hon inte velat göra sen hon var liten, så varje gång mamma jobbar kväll/natt så sover hon hos kompisar eller med mig hos min mamma eller hos min syster, har hon rätt att bestämma att äldre dottern inte får sova eller bo hos mig? Under utredningen på yngre dottern som pågick i flera månader så ville hon vänta på utslaget av den utredningen, och sa att hon var orolig, men hon gjorde ingen orosanmälan angående hennes oro, och redan då erbjöd jag mig att lämna prover fast jag inte själv tycker det är rimligt ens, till saken hör även att jag träffar äldre dotterns mamma 7-8ggr per år, och enda kontakten vi har är angående hur vi ska dela på dagarna under äldre dotterns sommarlov, jullov och liknande, ändå påstår hon sig ha en oro över missbruk, men yngre dotterns mamma som jag bott med varje dag inte har någon som helst oro över något liknande överhuvudtaget, och som sagt yngre dottern bor hos mig på halvtid precis som äldre dottern gjort hela sitt liv, gör äldre dotterns mamma rätt som nekar henne att sova eller bo med mig fast hon utryckningen själv vill det, och på senare tid har äldre dottern börjat ljuga mer och mer för att hon inte vågat fråga mamma om hon får sova hos sin farmor t.ex eller om hon får göra något med mig som hon själv kommit på att hon vill göra och frågat mig om det går bra, och den vågar hon inte fråga mamma, och frågar hon mamma så ser hon mer till att försvåra mitt och äldre dotterns umgänge än till vad äldre dottern själv vill. Vad kan jag göra?

 

Hej Är fundersam pappa,

Utifrån det vi läst i din fråga förstår vi att du har en svår situation utifrån att samarbetet mellan dig och din äldsta dotters mamma inte verkar fungera. Vi förstår det som att din fråga är att du undrar över hur du kan göra för att underlätta för din dotter så att du och hon ska kunna ha umgängen.

I de fall då föräldrar själva inte kan komma överens kring umgänge och inte får till en dialog till nytta för sitt gemensamma barn kan de ta kontakt med sin kommuns familjerätt för att försöka göra en överenskommelse genom samarbetssamtal. Når man inte en överenskommelse på det sättet får ni istället fundera kring om det krävs en stämningsansökan och ett domslut på hur umgängena ska se ut för att er dotter ska slippa bära ansvar i hur det ska vara.

Hälsningar,

Lilla soc på nätet


 

Smeknamn: Fundersam

Hej!
Jag har hört mycket i grupper att soc tar barn utav familjen ifall föräldrarna röker i sitt hem?
Är detta sanning?
Det röker cigarett. Inte framför barnet men inomhus dock inte där barnet befinner sig är detta sant. Kan soc ta barnet för denna anledningen?

 

Hej fundersam,

Det skrivs mycket i olika forum som inte är sant och i många fall kanske visa delar lämnas ut av en situation medan andra undanhålls. Socialtjänsten kan inte omhänderta barn enbart på grunden att föräldrar röker inomhus, dock kan de vara en del i en bedömning där det finns flera andra riskfaktorer för barnen. Det är dock högst olämpligt att röka inomhus oavsett om barnet befinner sig i samma rum eller ej.

Hälsningar Lilla soc på nätet


Smeknamn: Ledsen förälder

Fråga:

Vem har rätt att bo kvar på samma adress som barnen vid en eventuell separation (hyrd bostad)? Ena parten är studerande, andra parten har jobb. Den studerande tar största ansvaret för barnen och de basala behoven (lämna/hämta vid skola, kontakt med sjukvård/skola, mat, tvätt, städ osv). Ingen vill flytta och båda parter anser sig ha störst rätt till att bo kvar.

Svar:

Hej Ledsen förälder,

Tack för din fråga, din fråga berör dock inte socialtjänstens arbete, utan din handlar om hyresrätt i första hand och sedan spelar givetvis familjerättsliga frågor in eftersom ni har gemensamma barn.

Har ni skaffat bostaden tillsammans så är det den förälder som bäst behöver lägenheten som har rätt att få den efter en separation. Detta gäller oavsett vem av er som står som hyresgäst på hyresavtalet.

Hälsningar,

Lilla soc på nätet


Ämne – övriga frågor

SMEKNAMN Utredningshem

Hej! Jag undrar om man kan säga nej till att bli placerad på utredningshem med min dotter som är 1 månad? Och vad skulle kunna hända om jag gjorde det?

 

Hej Utredningshem,

När socialtjänsten ihop med en förälder beslutar om att placera förälder och barn på utredningshem är det för att det finns en oro och att man som förälder eventuellt kan behöva någon form av stöd. Samtycker man som förälder inte till placeringen och säger nej till det behöver socialtjänsten överväga om oron är så stor att det föreligger grunder för åtgärder enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Gör det de kan barnet komma att bli placerat utan förälderns samtycke.

Lilla soc på nätets tips är att du pratar med er handläggare om eventuella alternativ till utredningshem.

Hälsningar,

Lilla soc på nätet


Smeknamn: hejhopp

Fråga:

kan socialen tvinga en förälder att leva själv med barnen att den ena föräldern tvingas lämna den andra föräldern utan grunder och bara säga de till ena partnern och sen säga att den som blir tvingat att lämna ett bra förhållande inte får träffa en ny partner eller gå tillbaka till barnens andra förälder

Svar:

Hej

Enligt föräldrabalken har vårdnadshavare ansvaret för att skydda sitt barn och tillgodose behov av trygghet. Om en vårdnadshavare brister i detta så tillfaller det den andre vårdnadshavaren. Detta är ju dock inte reglerat hos socialtjänsten utan det är skyldigheter som man får i samband med att man blir förälder och vårdnadshavare. Om en vårdnadshavare befinner sig i en relation som är skadlig eller farlig för ens barn, så har den andre vårdnadshavaren en skyldighet att skydda barnet från detta. Är man inte överens kring det så får man vända sig till familjerätten. Familjerätten kan lämna förslag på hur barns situation ska se ut vad gäller boende, vårdnad och umgänge men det är Tingsrätten som fattar beslutet.

Socialtjänsten kan enbart bestämma var barn ska bo om de placeras enligt socialtjänstlagen eller lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). En placering kan bara genomföras om det finns grund för det, antingen att det finns brister vad gäller föräldraförmåga och/eller hemmiljön.

Med vänlig hälsning

Lilla Soc

 


Smeknamn: orolig snart blivande mamma

Fråga:

Hej
Min hyresvärd har gjort en orosanmälan till socialförvaltningen ang misstänkt droganvändning i lägenheten. vi fick reda på detta när hyresvärden ringde och förklarade alla klagomål. Vi fick senar reda på att vår hundvakt rökt cannabis i vår lägenhet när vi inte var hemma. Vi berätta såklart allt för hyresvärden och sa att hundvakten aldrig kommer få vara ensam i vår lägenhet något mer.

men utan min och sambons vetskap hade han gömt droger i vår lägenhet och dragit till sig polis, vilket ledde till en husrannsakan.
Nu har vi fått en tid till socialen för att prata om detta. kan dom kräva kissprov eller ha ja rätt till blodprov? Jag klarar nämligen inte av att kissa framför människor. Sen har hundvakten erkänt till polisen och även sagt att vi inte visste något. kan dom gå vidare med orosanmälan även fast vi förklarat hur allt ligger till. är även orolig att jag ska förlora mitt barn.

 

Svar:

Hej Orolig snart blivande mamma

Ingen kan kräva drogtester för att påvisa att man inte använder droger utan det måste alltid ske med ett samtycke. Detta gäller både urinprov och blodprov dock så är det många vårdcentraler som inte genomför drogtester genom blodprover. En orosanmälan bör alltid göras om någon privatperson känner en oro för ett barn och om en orosanmälan görs så kallas vårdnadshavare till besök på socialkontoret där man får lämna sin bild av situationen. Sedan är det socialtjänsten som gör en bedömning om utredning inleds eller inte och bedömning kring eventuella insatser som kan behövas.

Med vänlig hälsning

Lilla Soc

 


 

Smeknamn: Lalle

Fråga:

Får socialtjänsten blockera anhöriga så att dom inte kan ringa dom?

Svar:

Hej Lalle.

Alla myndigheter ska vara tillgänglig och ta emot telefonsamtal från enskilda och socialtjänsten ska därav inte blockera någon från att kontakta dem. Det är dock viktigt att tänka på att socialtjänsten inte kan prata om allt om vi inte har samtycke, då vi är bundna av sekretess som regleras i Offentlighets- och sekretesslagen. Som anhörig kan man ringa och få svar på generella frågor och/eller lämna orosanmälan om man har en oro för sin närstående.

Med vänlig Hälsning

Lilla Soc

 


Publicerad den 1 december 2021, senast ändrad den 18 mars 2024