Övrigt – Soc på nätet

Hitta din fråga eller andra frågor som kan vara av intresse

Använd Sök (ctrl F) för att hitta det du är intresserad av. Klicka på knappen ctrl och F så kommer ett sökfält fram längst upp på sidan, där kan du sedan skriva in det ord som du letar efter i innehållet.

Frågor och svar

Söka medel från fond, inkom augusti 2023

Smeknamn: Carina

Ämne: Övriga frågor

Fråga:

Undrar om jag som bor i Sjötofta kan söka Sjukhjälpen och Understödsfonden. Jag är sjukpansionär. Å undrar om min dotter som lever på soc hon är 36 år gammal kan söka hon med. M V H Carina Andersson

Svar:

Hej Carina.

Tack för din fråga.

På Tranemo Kommun finns följande information att läsa:

Stiftelsen Tranemo sjukhjälps- och understödsfond inklusive F E Claessons fond, Edit Anderssons fond

Understöd till sjuka, personer med funktionsnedsättningar och äldre inom Tranemo ”Socken”. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till personer i behov av ekonomiskt stöd, för uppmuntran vid  sjukdom och rehabilitering samt stödja personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.  Medel utdelas inte till föreningar och organisationer, eller till behov som tillgodoses genom det  allmännas försorg.

Medel kan endast utdelas till personer folkbokförda inom Tranemo Socken (orterna: Tranemo, Uddebo, Rosenlund och Brandsmo). Med andra ord så kan man inte ansöka om medel om man är folkbokförd i Sjötofta. Mer information om stiftelsen hittas här: Tranemo-sjukhjälps-och-understödsfonder-2.pdf

Mvh

Lilla Soc

Drogtest, inkom augusti 2023

Smeknamn: Orolig anhörig

Ämne: Övriga frågor

Fråga:

Hej!
Min syster testade positivt för cannabis i blodet för ca en vecka sedan. Nu är det en utredning som ska startas och dem kommer göra drogtester på henne. Hur går det till och vad tas för prover?
Även om hon har en sambo som inte alls håller på med nån form av droger, blir de av med barnet då?

Svar:

Hej orolig anhörig.

Tack för din fråga.

Det är sannolikt olika i olika kommuner. Vissa kommuner har tillgång till både urinprov, alkomätare och salivprov men det är upp till varje kommun att ta ställning till hur drogtesterna genomförs. Vissa kommuner har inget av detta utan kommer använda sig av vårdcentraler eller andra aktörer och då är det upp till andra att ta testerna. Vissa vårdcentraler har t ex test genom blodprov, men inte alla. Barn ska inte vistas i miljöer där det förekommer droger, så socialtjänsten kommer att utreda huruvida barnet kommer få sina behov tillgodosedda av de vuxna i hemmet samt om de vuxna har förmåga att skydda barnet från att exponeras från droger och missbruk. Beroende på vad utredningen visar så kommer socialtjänsten sannolikt lämna förslag på insatser eller förändringar som behöver ske utifrån barnets bästa.

Mvh

Lilla Soc

Langning, inkomna i augusti 2023

Smeknamn: Lisa

Ämne: Övriga frågor

Fråga:

Kan soc göra en anmälan om en 17 åring berättar att hen köpt alkohol eftersom det är langning? 17 åringen fyller snart 18 men blev för full en gång och hamnade hos polisen och har nu blivit ett bokat samtal med soc. 17 åringen har bara druckit 2 gånger innan och endast köpt en gång. Kommer soc polisanmäla som langning? Måste 17 åringen svara på vad den som köpt åt hen heter? Obs den som köpt är en kompis som hen känner lite halvt ingen släkting.

 

Svar:

Hej Lisa.

Tack för din fråga.

Socialtjänsten har möjlighet att lämna uppgifter till polisen eller säkerhetspolisen om enskilda barn och unga under 21 år, utan samtycke, om det är i ett brottsförebyggande syfte. Detta framgår av 10 kap. 18 a § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det kan också handla om uppgifter om andra personer med koppling till barnet eller den unge. Det är ingen skyldighet som socialtjänsten har utan en möjlighet för att förebygga brott. Om socialtjänsten misstänker att ett barn eller ung person har begått ett brott av mer allvarligt slag har de möjlighet att lämna uppgifter om detta till polisen, men då handlar det om brott med minst ett års fängelse i straffskalan. Exempel på sådana brott är mord, dråp, grov misshandel, våldtäkt, inbrottsstöld, rån och grovt narkotikabrott. Det gäller också försök till brott med minst två års fängelse i straffskalan. Exempel på sådana brott är mord, dråp, våldtäkt och mordbrand. Den tredje kategorin är försök till brott med minst ett års fängelse i straffskalan, om brottet avser försök till överföring av sådan allvarlig sjukdom som omfattas av 1 kap. 3 § smittskyddslagen.

 

Den unga personen har inga skyldigheter alls att lämna ut uppgifterna till socialtjänsten, men det kan handla om att förebygga att andra ungdomar inte ska råka illa ut. Vi på socialtjänsten vill lyssna, reda ut och hjälpa till att skapa förutsättningar som minskar riskfaktorer som kan finans kring barn. Detta bygger på en god kommunikation mellan socialtjänsten och barnen/ungdomarna. Därav kommer ungdomen inte tvingas till att uppge sådant som är obekvämt, men socialtjänsten kommer sannolikt inte att sluta ställa de obekväma frågorna med förhoppningen om att göra det så bra som möjligt kring barnen/ungdomarna.

Mvh

Lilla Soc.

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Socionomstuderande, inkom i mars 2023

Smeknamn: Student

Ämne: Övriga frågor

Fråga:

Hej

Jag är socionomstuderande och håller på att förbereda mig för att skriva c-uppsats. Jag är intresserad av att utforska människors syn på, uppfattning om och erfarenhet av Socialtjänstens arbete. Utifrån detta intresseområde undrar jag om det vore ok att använda utsagor/frågeställningar på ”Soctanter på nätet” med syfte att kvalitativt genom textanalys utforska tillit till och uppfattning av Socialtjänstens arbete?

Mvh / student

 

Svar:

Hej Student

Va roligt att du hittat till vår sida och spännande ämne du valt att skriva din uppsats om.

Det är helt ok att du använder dig av utsagor/frågeställningar från vår ”Lilla Soc”-sida.

Lycka till med din uppsats och fortsatt studier.

Mvh

Lilla Soc

Frågor och svar från 2022

Ämne – övriga frågor

SMEKNAMN Utredningshem

Hej! Jag undrar om man kan säga nej till att bli placerad på utredningshem med min dotter som är 1 månad? Och vad skulle kunna hända om jag gjorde det?

Hej Utredningshem,

När socialtjänsten ihop med en förälder beslutar om att placera förälder och barn på utredningshem är det för att det finns en oro och att man som förälder eventuellt kan behöva någon form av stöd. Samtycker man som förälder inte till placeringen och säger nej till det behöver socialtjänsten överväga om oron är så stor att det föreligger grunder för åtgärder enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Gör det de kan barnet komma att bli placerat utan förälderns samtycke.

Lilla soc på nätets tips är att du pratar med er handläggare om eventuella alternativ till utredningshem.

Hälsningar,

Lilla soc på nätet


SMEKNAMN: Orolig mamma

VÄLJ ÄMNE: Övriga frågor

DIN FRÅGA: Hej!

Jag har fått en anonym oroasanmälan på mina barn, angående min sambo, han är inte pappa till mina barn men vi bor tillsammans och har gjort i 2.5 år, mina barn är skrivna på adressen.
Anklagelserna är anonyma och absolut inte sanna, att min sambo ex skulle slå mig, dricka sig full dagligen med eller utan våra barn, samt bruka droger, även en specifik dag var med skriven där jag var hemma med både honom, min bror och min pappa där det skulle påstått att han var påverkad av narkotika när han gick på en fest på kvällen med min bror, vilket absolut inte stämmer!
Kan de starta utredning kring detta? Vad händer då?
Kan de kräva att min sambo ska lämna drogtest?
Han har nu också fått möte då han har 2 barn boende hos oss varannan vecka, men de är inte skrivna där,
Anklagelserna är helt absurda och han skulle aldrig göra det som påstås där, vilket både jag och fädrarna till 2 av mina barn som är skrivna där intygat, men vad händer nu?
Jag är otroligt rädd och ledsen att jag ska bli av med mina barn eller att vi inte kommer få ha hans barn hos oss.
Han är världens bästa pappa!

Mvh

 

SVAR:

 

Hej Orolig mamma,

När det inkommer en anmälan till socialtjänsten görs först en förhandsbedömning och det innebär att socialtjänsten pratar med dem som har vårdnaden om de barn som orosanmälan gäller. Beroende på barnens ålder har även de rätt att komma tilltals. Det är genom mötena med er som berörs som socialtjänsten ska göra en bedömning om utredning inleds eller ej.

Inleds en utredning handlar det om att titta närmare på er situation och ni kommer ges fler möjligheter att komma tilltals plus att ni har rätt att komma med förslag på personer som kan bidra till utredningen och visa på hur just er situation ser ut. Socialtjänsten har inte möjlighet att kräva drogtester i en utredning, men ni kan erbjudas att få lämna drogtester för att visa på att anklagelserna är felaktiga.

Är anklagelserna inte sanna och det inte finns några bevis för dem kommer sannolikt en förhandsbedömning inte leda till utredning och skulle det bli en utredning skulle den sannolikt enbart leda till att den stängs utan åtgärd om det visar sig att det inte finns behov av insatser.

 

Hälsningar,

Lilla soc på nätet

Frågor och svar från 2021

Smeknamn: Mimmi

Rubrik på fråga: Övrigt

Fråga: Har soc rätt att kräva att veta varför man inte kan komma på ett möte?

 

Svar:

Hej Mimmi,

Tack för din fråga. Nej, socialtjänsten kan inte kräva av dig att du ska ange orsak till varför du inte kan komma på ett möte, men det underlättar i kontakten om man kan vara öppen och ärlig med varandra.

Hälsningar Lilla soc på nätet


Smeknamn: Idiot

Rubrik på din fråga: Hittade piller på marken

Fråga: Hej. Jag hittade piller på gatan och dum som jag var så plockade jag upp dom, undrar nu var jag kan lämna in de utan att få konsekvenser. Skulle av ren nyfikenhet också gärna vilja veta vad det är, kan jag lämna in till polis?

Svar:

Hej Idiot

Vill du bli av med tabletterna anonymt går det att lämna in dem till apoteket som kommer ta hand om dem. Att få svar på vad det kan vara är däremot inget som vi kan ge ett svar på hur du ska gå tillväga. Kanske kan du kontakta polisen och fråga dem, men det är inte sannolikt att de kommer forska i vad de är för tabletter för att kunna ge dig ett svar.

Hälsningar Lilla soc på nätet

FRÅGA:

Om man gör en orosanmälan på internet. Kan man lita på de? Att de verkligen kommer fram?

Svar:

Hej Anonymt,

Tack för din fråga.

Om det finns en funktion för att lämna in anmälningar till socialtjänsten via Internet, ska detta ses som lika säkert som om du skickar anmälan i vanlig post.

Det kan dock vara bra att tänka på att det inte går att få någon bekräftelse på att anmälan har kommit in om du väljer att vara anonym.

Mvh

Lilla soc på nätet

Traditioner i Tranemo, inkom maj 2024

SMEKNAMN: Relationsaktivisten Sandra

RUBRIK PÅ DIN FRÅGA: Gemensamma träffar

FRÅGA:

Hej.

Jag undrar om det finns gemensamma träffar där vi firar våra traditioner i Tranemo

Hälsningar

Relationsaktivisten Sandra

SVAR:

Hej Sandra

Tack för din fråga.

Vi vill tipsa dig om att besöka denna sidan: Visit Svenljunga, Tranemo (vastsverige.com)

Här finns en evenemangskalender om saker som händer i Tranemo kommun.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Mvh

Soc på nätet

Inkomna frågor juni 2024

SMEKNAMN:  Undrande

RUBRIK PÅ DIN FRÅGA:           Kolla upp

DIN FRÅGA:     Kolla upp om allt står rätt till på Idrottsvägen i nittorp

En man har sin bil skriven på en man i Ulricehamn

En undrande

SVAR:

Hej Undrande

Din fråga är svår att besvara av oss på Soc på nätet då du inte uppger syftet med frågan.

Om din oro består i att det förekommer brottslig verksamhet på adressen du uppger så hänvisar vi dig att kontakta Polisen på telefonnummer 114 14. Om din oro består i att det finns barn eller ungdomar på adressen som far illa så hänvisar vi dig att ta kontakt med mottagningsenheten på socialtjänsten i Tranemo kommun, du når denna på telefonnummer 0325–576210.

Med vänlig hälsning

Soc på nätet.


Publicerad den 1 december 2021, senast ändrad den 20 juni 2024