Frågor och svar Övrigt – Lilla soc på nätet

Hitta din fråga eller andra frågor som kan vara av intresse

Använd Sök (ctrl F) för att hitta det du är intresserad av. Klicka på knappen ctrl och F så kommer ett sökfält fram längst upp på sidan, där kan du sedan skriva in det ord som du letar efter i innehållet.

Frågor och svar

Frågor och svar från 2021

Smeknamn: Mimmi

Rubrik på fråga: Övrigt

Fråga: Har soc rätt att kräva att veta varför man inte kan komma på ett möte?

 

Svar:

Hej Mimmi,

 

Tack för din fråga. Nej, socialtjänsten kan inte kräva av dig att du ska ange orsak till varför du inte kan komma på ett möte, men det underlättar i kontakten om man kan vara öppen och ärlig med varandra.

Hälsningar Lilla soc på nätet


Smeknamn: Idiot

Rubrik på din fråga: Hittade piller på marken

Fråga: Hej. Jag hittade piller på gatan och dum som jag var så plockade jag upp dom, undrar nu var jag kan lämna in de utan att få konsekvenser. Skulle av ren nyfikenhet också gärna vilja veta vad det är, kan jag lämna in till polis?

Svar:

Hej Idiot

Vill du bli av med tabletterna anonymt går det att lämna in dem till apoteket som kommer ta hand om dem. Att få svar på vad det kan vara är däremot inget som vi kan ge ett svar på hur du ska gå tillväga. Kanske kan du kontakta polisen och fråga dem, men det är inte sannolikt att de kommer forska i vad de är för tabletter för att kunna ge dig ett svar.

Hälsningar Lilla soc på nätet

FRÅGA:

Om man gör en orosanmälan på internet. Kan man lita på de? Att de verkligen kommer fram?

Svar:

Hej Anonymt,

Tack för din fråga.

Om det finns en funktion för att lämna in anmälningar till socialtjänsten via Internet, ska detta ses som lika säkert som om du skickar anmälan i vanlig post.

Det kan dock vara bra att tänka på att det inte går att få någon bekräftelse på att anmälan har kommit in om du väljer att vara anonym.

Mvh

Lilla soc på nätet

Frågor som är inkomna i januari 2022

Fråga

Svar

Frågor som är inkomna i februari 2022

Fråga

Svar

Frågor som är inkomna i mars 2022

Fråga

Svar

Frågor som är inkomna i juni 2022

Ämne – övriga frågor

 

SMEKNAMN Utredningshem

 

Hej! Jag undrar om man kan säga nej till att bli placerad på utredningshem med min dotter som är 1 månad? Och vad skulle kunna hända om jag gjorde det?

 

Hej Utredningshem,

 

När socialtjänsten ihop med en förälder beslutar om att placera förälder och barn på utredningshem är det för att det finns en oro och att man som förälder eventuellt kan behöva någon form av stöd. Samtycker man som förälder inte till placeringen och säger nej till det behöver socialtjänsten överväga om oron är så stor att det föreligger grunder för åtgärder enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Gör det de kan barnet komma att bli placerat utan förälderns samtycke.

 

Lilla soc på nätets tips är att du pratar med er handläggare om eventuella alternativ till utredningshem.

 

Hälsningar,

Lilla soc på nätet

 

Frågor som är inkomna i augusti 2022

SMEKNAMN: Orolig mamma

VÄLJ ÄMNE: Övriga frågor

DIN FRÅGA: Hej!

Jag har fått en anonym oroasanmälan på mina barn, angående min sambo, han är inte pappa till mina barn men vi bor tillsammans och har gjort i 2.5 år, mina barn är skrivna på adressen.
Anklagelserna är anonyma och absolut inte sanna, att min sambo ex skulle slå mig, dricka sig full dagligen med eller utan våra barn, samt bruka droger, även en specifik dag var med skriven där jag var hemma med både honom, min bror och min pappa där det skulle påstått att han var påverkad av narkotika när han gick på en fest på kvällen med min bror, vilket absolut inte stämmer!
Kan de starta utredning kring detta? Vad händer då?
Kan de kräva att min sambo ska lämna drogtest?
Han har nu också fått möte då han har 2 barn boende hos oss varannan vecka, men de är inte skrivna där,
Anklagelserna är helt absurda och han skulle aldrig göra det som påstås där, vilket både jag och fädrarna till 2 av mina barn som är skrivna där intygat, men vad händer nu?
Jag är otroligt rädd och ledsen att jag ska bli av med mina barn eller att vi inte kommer få ha hans barn hos oss.
Han är världens bästa pappa!

Mvh

 

SVAR:

 

Hej Orolig mamma,

När det inkommer en anmälan till socialtjänsten görs först en förhandsbedömning och det innebär att socialtjänsten pratar med dem som har vårdnaden om de barn som orosanmälan gäller. Beroende på barnens ålder har även de rätt att komma tilltals. Det är genom mötena med er som berörs som socialtjänsten ska göra en bedömning om utredning inleds eller ej.

Inleds en utredning handlar det om att titta närmare på er situation och ni kommer ges fler möjligheter att komma tilltals plus att ni har rätt att komma med förslag på personer som kan bidra till utredningen och visa på hur just er situation ser ut. Socialtjänsten har inte möjlighet att kräva drogtester i en utredning, men ni kan erbjudas att få lämna drogtester för att visa på att anklagelserna är felaktiga.

Är anklagelserna inte sanna och det inte finns några bevis för dem kommer sannolikt en förhandsbedömning inte leda till utredning och skulle det bli en utredning skulle den sannolikt enbart leda till att den stängs utan åtgärd om det visar sig att det inte finns behov av insatser.

 

Hälsningar,

Lilla soc på nätet

 

Frågor som är inkomna i mars 2023

Smeknamn: Student

Ämne: Övriga frågor

Fråga:

Hej

Jag är socionomstuderande och håller på att förbereda mig för att skriva c-uppsats. Jag är intresserad av att utforska människors syn på, uppfattning om och erfarenhet av Socialtjänstens arbete. Utifrån detta intresseområde undrar jag om det vore ok att använda utsagor/frågeställningar på ”Soctanter på nätet” med syfte att kvalitativt genom textanalys utforska tillit till och uppfattning av Socialtjänstens arbete?

Mvh / student

 

Svar:

Hej Student

Va roligt att du hittat till vår sida och spännande ämne du valt att skriva din uppsats om.

Det är helt ok att du använder dig av utsagor/frågeställningar från vår ”Lilla Soc”-sida.

Lycka till med din uppsats och fortsatt studier.

Mvh

Lilla Soc


Publicerad den 1 december 2021, senast ändrad den 22 mars 2023