Adoption

Om du har tankar om att adoptera ett barn är du välkommen att kontakta kommunens familjerättssekreterare. Om invånare vill ansöka om att adoptera kommer familjerätten inleda en utredning om familjeförhållanden. Familjerätten arbetar även med att följa upp adoptionsärenden vart tredje år.

Vad innebär en adoption?

Adoption innebär att en vuxen eller ett par formellt och lagligt tar över föräldraansvaret för ett barn som inte är deras biologiska barn. Det är en process som involverar rättsliga och sociala steg för att säkerställa att barnets bästa intressen tas tillvara. Adoption kan vara en möjlighet för barn som inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar att få en kärleksfull och stabil familj.

Vem får adoptera enligt lag?

Den som har fyllt 18 år får adoptera. Gifta par, registrerade partners och sambos kan adoptera. Dessa måste som huvudregel adoptera gemensamt. Även ensamstående personer kan adoptera.

Om du vill adoptera ett okänt barn behövs ett medgivande från kommunen. För att få ett medgivande behöver familjerätten göra en hemutredning, en utredning som görs enligt internationella normer. Du behöver även ha gått en lagstadgad föräldrautbildning innan medgivande kan ges.

De vanligaste typerna av adoption är;
Adoption av ett utländskt barn, styvbarnsadoption samt adoption av en släktings barn.

Publicerad den 12 februari 2024, senast ändrad den 12 februari 2024

E-tjänster och blanketter

Kontakt