Sociala stödteamet

 

siluett pojke

Vi som jobbar i teamet är socialpedagoger samt ungdoms och familjebehandlare. Vi har alla olika kunskaper och erfarenheter, som gör att vi kan erbjuda stöd vid olika livssituationer. Vi har ett nära samarbete med  kommunens individ och familjeomsorg, familjecentralen samt primärvården.

Våra målgrupper är barn och familj, ungdomar, personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Vi arbetar främst med enskilda personer eller i familjer, men även med olika gruppverksamheter. Allt stöd anpassas utifrån varje person/grupp. Vi träffas oftast i hemmet, alternativt i samtalsrummet i våra lokaler

Målsättningen är att man med stöd ska kunna bo och sköta sitt hem på ett så självständigt sätt som möjligt och därigenom bibehålla och skapa en fungerande tillvaro. Det kan innebära till exempel stöd till strukturering av vardagen, planering och genomförande av inköp, besök hos läkare eller myndighet, stöd till tvätt, städ, social samvaro m.m. Stödteamet ska stötta personen utifrån personens egna förutsättningar så denne kan känna sig trygg, nöjd, och framgångsrik. Personen är själv aktiv i det som planeras och utförs.

Vi arbetar utifrån beslut som du har fått genom din handläggare på socialtjänsten. Vi sätter gemensamt upp ett mål som vi arbetar mot att nå. Beroende på hur situationen ser ut, kan insatsen vara under kortare eller längre tid.

Beslut kan till exempel innefatta:

  • Råd- och stödsamtal
  • Stöd att skapa rutiner och planera vardagen
  • Att du kan få någon med dig vid myndighetskontakter/vårdkontakter
  • Vägledning i föräldrarollen
  • Stöd att hantera olika familjesituationer
  • Stöd vid dagliga sysslor, såsom handling, matlagning, tvätt etc.
  • Samtal för att motivera till att bryta ett missbruk/beroende och hitta andra alternativ
  • Stöd att bryta isolering, komma ut i samhället och knyta kontakter
  • Stöd vid olika kriser i livet

 


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 4 januari 2024