Kurser för föräldrar

Tranemo kommun erbjuder Föräldrastödsgrupper, där du kan få möjlighet att ihop med andra föräldrar diskutera olika situationer som kan uppkomma och få tips och stöd. Dessa träffar är helt kostnadsfria.

Flicka med ägg för ögonen

Att vara förälder i det samhälle vi lever i idag är inte alltid lätt. Vi kan se att idag bor många föräldrar långt ifrån sitt ”ursprungliga” nätverk av släkt och vänner, en del till och med i ett annat land. Andra är eller blir ensamföräldrar. Oavsett vilket så behöver alla vi föräldrar stöd och hjälp av varandra, dels för att utbyta erfarenheter, dels för att förstå olika kulturer men också för skapa nätverk där det finns medmänniskor som kan hjälpa till vid behov.

Att vara förälder innebär att möta nya utmaningar och ställas inför helt obekanta situationer. Vi har spädbarnet som inte sover på nätterna, 3-åringens utvecklingsstadier som vi i många fall kallar trots, 11-åringen som mognar tidigare än sina klasskamrater och tonåringens vädjan om att vi som föräldrar ska köpa ut alkohol.

 • Hur gör jag i denna situation?
 • Vad kan vara bäst för mitt barn, mig och min familj?
 • Är jag den enda med detta problemet?
 • Vad är viktigt att tänka på för att hantera just detta på bästa sätt?

Frågorna är och kommer att bli många och är inte alltid lätta att besvara.

Det finns alltså många tillfällen under våra barns uppväxt där hjälp och stöd kan behövas. Ibland kan det vara tillräckligt att söka på internet eller diskutera med andra småbarnsföräldrar eller att rådfråga släktingar. Ibland kan BVC eller barnläkaren behöva kontaktas. Andra frågor kan diskuteras i en föräldragrupp eller på öppna förskolan. Eftersom frågorna är av så olika slag behöver det finnas ett utbud av olika slag. Vi vill ge dig som förälder ett brett utbud och tar gärna emot idéer.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en
harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna.

Se nedan flikar om respektive träff

ABC - Alla Barn i Centrum

Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Alla är vi experter på föräldraskap. Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Värdefulla timmar – ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

INNEHÅLL

 • Träff 1 – VISA KÄRLEK
  ·        Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?
  Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
 • Träff 2 – VARA MED
  ·        Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet?
  Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.
 • Träff 3 – VISA VÄGEN
  ·        Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?
  Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.
 • Träff 4 – VÄLJA STRIDER
  ·        Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

DET HÄR ÄR ABC – ALLA BARN I CENTRUM

ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3-12 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning
kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN’s barnkonvention.

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Vill du veta mer om ABC eller anmäla dig till en grupp?

Kontakta:
Gruppledare, frida.rylander@tranemo.se
Gruppledare, nina.keuneke@tranemo.se
Kontaktperson, julia.eriksson@tranemo.se

Älskade Barn

Älskade barn
Älskade Barn är Studiefrämjandets omfattande studiematerial som vänder sig till föräldrar i nytt land och har FN:s barnkonvention som grund.
Älskade Barn vänder sig till föräldrar i nytt land och ger dem en unik möjlighet att träffas i studiecirklar och diskutera hur det är att leva som familj i Sverige.
Innehållet i cirklarna sträcker sig från att bli förälder till småbarnsåren och vidare till tonåren. Cirklarna handlar om barnens liv i vardagen, om fritiden och skolan, hälsan och framtidsdrömmarna, om normer och värderingar.


Publicerad den 3 oktober 2017, senast ändrad den 21 maj 2024

E-tjänster och blanketter

Kontakt