Tranemo sjukhjälps- och understödsfonder

Tranemo Sjukhjälps- och understödsfonder är en stiftelse vars tillgångar förvaltas av Tranemo kommun, men med en särskild styrelse som fattar beslut om utdelning av stiftelsens medel. Ursprunget är en donation från 1902 av August och Augusta Claesson, Uddebo.

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till personer i behov av ekonomiskt stöd, uppmuntran vid sjukdom och rehabilitering samt stödja personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Medel utdelas inte till föreningar och organisationer, eller till behov som tillgodoses genom det allmännas försorg.

Medel kan endast delas ut till personer som är folkbokförda inom ”Tranemo Socken” (orterna Tranemo, Uddebo, Rosenlund och Brandsmo).

Utdelning sker i december månad.

Ansökan om medel görs genom en särskild ansökningsblankett.

Blankett kan även hämtas hos Individ- och familjeomsorgen Tranemo och församlingsexpeditionen Tranemo.

Ansökan skickas till:
TSU fonder
Box 20
514 21  TRANEMO

Sista dag för ansökan är 31 augusti.


Publicerad den 27 juni 2017, senast ändrad den 2 september 2020